Pastoraal woord

 ´…Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan´…
(Lk. 24, 6)

Beste mensen,
We hebben de vastentijd en de Paasdagen achter de rug, waarin wij probeerden ons toe te leggen op gebed en goede werken ter voorbereiding van Pasen, het hart van ons christelijk geloof. We hebben in diverse vieringen en kruisweggebeden stilgestaan bij het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Maar nog gedurende de paastijd, tot met Pinksteren, vieren wij de vreugde van de verrijzenis van onze Heer. We ervaren en getuigen dat Christus waarlijk opgestaan is.

Gedurende deze periode hebben de parochies: H. Franciscus: Edam, Monnickendam, Ilpendam; St. Bonifatius te Zaandam, H. Laurentius en H. Maria te Heemskerk; De Goede Herder te Castricum; Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Uitgeest, zich gezamenlijk ingezet en hebben heel veel activiteiten uitgevoerd om geld te verzamelen voor de Lideta-Mariam School in Ethiopië, in het dorp Alitena, waar ik vandaan kom. De opbrengsten zijn nog niet helemaal bekend maar, de opbrengst onze geloofsgemeenschap in Edam is al wel bekend. Mede namens de schoolkinderen wil ik mijn vreugde uitspreken en de MOV werkgroep  en de parochiegemeenschap van harte bedanken voor deze prachtige samenwerking, inzet en fantastische  bijdrage om deze arme kinderen hoop te geven voor opbouw van hun toekomst. Hartelijk dank hiervoor.

Na de paastijd trekken wij nu de meimaand binnen die ook de Mariamaand genoemd wordt.
In deze meimaand gaat onze aandacht steeds weer naar Maria. Naast belangrijke dagen als Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staat Maria centraal in de kerk. Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. In alle kerken worden de rozenkrans gebeden. Maria is voor velen van ons een voorbeeld van Godsvertrouwen in moeilijke tijden. We kunnen ons de woorden van Maria op het bruiloftsfeest van Kana: “Ze hebben geen wijn meer”, eigen maken en tot Jezus zeggen ‘Er is weinig geloof meer!’.  Maria is ook nu ons voorbeeld, hoe wij in gebed God moeten naderen. In alle bescheidenheid maakte Maria de nood bij de Heer bekend en wij mogen op dezelfde wijze onze zorg over de toekomst van zijn Kerk bij God neerleggen.
Laat ons daarom met vertrouwen, in de meimaand de rozenkrans bidden en daarbij
de voorspraak van Maria vragen.

Ten slot wil ik graag, mede namens de locatieraad, alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet en prachtig samenwerking die maakte dat we een geslaagd Paasfeest hadden. Alles was bijzonder netjes geregeld.  Hartelijk bedankt hiervoor.

Moge Maria, de Moeder van Jezus Christus, ons voorbeeld zijn in geloof en vertrouwen.
 
Kapelaan Tesfay