Pastoraal woord

 


Beste parochianen,


Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil.”(Joël 2,13-14)


We hebben allemaal een tijd nodig waarin we voor onszelf de normale pleziertjes van het leven even afslaan om  ons geestelijk leven te verzorgen en nieuw zaad te zaaien.


De veertigdagentijd is bij uitstek een gelegenheid om te doorbreken wat doodgewoon is geworden. Het maakt dat we ons tot God wenden en zijn stem gaan zoeken, iets waar we misschien heel goed zonder kunnen zolang we in beslag genomen worden door onze dagelijkse plichten en de verleidelijke aanbiedingen van deze wereld.


Wij bereiden ons voor op weg van de Veertigdagentijd, die ons zal leiden tot de plechtige viering van het centrale mysterie van het geloof, het mysterie van het lijden, de dood en verrijzenis van Christus. Wij maken ons op voor de uitgelezen tijd die de kerk de gelovigen biedt om stil te staan bij het verlossende werk dat onze Heer aan het kruis heeft volbracht. Jezus openbaart ons door zijn overgave aan het kruis de barmhartigheid van zijn hemelse Vader.


De Vader op zijn beurt toont ons op Paaszondag dat het geloof en het vertrouwen van Jezus zijn Zoon, echt waar en heilzaam is. De Vader is inderdaad barmhartig voor Jezus zijn Zoon en voor elke mens die door God de Vader geschapen en bestemd is om de heerlijkheid van God te ontvangen. Door Jezus zijn we zonen en dochters van de Vader geworden, die Hem aanbidden en verheerlijken.


In de Paastijd leven wij met de opdracht het verrijzenisverhaal van Pasen voort te zetten, mensen verder op te wekken tot menswaardig leven. Door onze medemensen steeds weer hoop, moed en vertrouwen in te spreken, werken wij aan meer menselijkheid.


Ik wens u allen een vruchtbare vastentijd en een Zalig Pasen!


Kapelaan Tesfay