De Locatieraad

 

 

Locatieraad RK Nicolaasparochie

De Locatieraad houdt zich bezig met het besturen/beheren van alle zaken en aangelegenheden betreffende de lokale geloofsgemeenschap.

De Locatieraad doet dit onder verantwoordelijkheid van het centrale bestuur van de RK Heilige Franciscusparochie.

Als afgevaardigden hebben vanuit de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam, afwisselend Simon Ruitenberg en Calixte Veerman als lid een plaats in het parochiebestuur.


De Locatieraad van de RK Nicolaaskerk Edam bestaat op dit moment uit vier personen. Kapelaan Tesfay maakt daarnaast als Pastoraal leider van de Geloofsgemeenschap deel uit van de Raad.

Daarnaast wordt de Locatieraad ondersteund door een ledenadministrateur en een bouwkundig adviseur.

 

Kapelaan:

Tesfay Zigta

 

tel. 06-85340570

Voorzitter:

Calixte Veerman

 

tel. 06-10255468

Secretaris:

Simon Ruitenberg

 

tel. 06-83225048

Budgetbeheerder:

Toon Ebbers

 

tel. 06-46051330

Bouwkundige:

Ludo Voorn

 

tel. 06-85188742

Ledenadministrateur:

Ria Ruck

 

tel. 06-48012230