De Locatieraad

 

 

Locatieraad RK Nicolaasparochie

De locatieraad houdt zich bezig met het besturen en beheren van alle zaken en aangelegenheden betreffende de lokale geloofsgemeenschap. Dit doet zij onder verantwoordelijkheid van het centrale bestuur van de RK Heilige Franciscusparochie.

De Locatieraad van de RK Nicolaaskerk Edam bestaat uit vijf personen, zie hieronder. Daarnaast wordt de locatieraad ondersteund door een ledenadministrateur en een bouwkundig adviseur.


Functie

Naam

 

Telefoonnummer

Voorzitter:

Kapelaan Mario Agius

 

tel. 06-37219218

Vice-voorzitter:
 
Hans Ruck
 
tel. 06-46644802
 

Secretaris:

Nico van Straalen

 

tel. 06-50921952

Budgetbeheerder:

Cor Veth

 

tel. 06-46354329

Ledenadministrateur:

Ria Ruck

 

tel. 06-48012230

Lid:
 
Hilly Burrichter
 
tel. 06-20403471
 
Lid:
Genevieve Wieferink tel. 06-19310649

 PREVENTIEBELEID SEKSUEEL MISBRUIK EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG


Als parochie Heilige Franciscus volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid