Geschiedenis

 

De Sint Nicolaaskerk is een zogenaamde Waterstaatkerk op last van het Ministerie van Waterstaat in de jaren 1824/1825 gebouwd, waarna in de jaren 1846 en 1857 uitbreiding tot het huidige uit drie beuken bestaande kerkgebouw volgde. Het middenschip, transept en priesterkoor zijn met een tongewelf, de zijbeuken met kruisgewelven, overdekt; het geheel in wit pleisterwerk.

(bron: De Gemeente Gids)

 

Lees ook:

Onder het Oog van God

De geschiedenis van de St-Nicolaasparochie te Edam bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de r.-k. kerk aan de Voorhaven. 1847-1997.

 

 

1 april 2015 – einde van de RK Nicolaasparochie Edam:

Bij bisschoppelijk decreet van 4 februari 2015 wordt door monseigneur Jozef M. Punt besloten dat per 1 april 2015 de RK Nicolaasparochie Edam, de Heilige Sebastianusparochie Ilpendam en de H.H. Nicolaas en Antoniusparochie te Monnickendam worden verenigd in een nieuwe RK Parochie Heilige Franciscus, gevestigd te Monnickendam.

De ‘Nicolaasparochie Edam houdt op te bestaan en gaat verder als Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam.

 

 

 

 

 

<