Legaten

Een legaat of testamentaire making is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand of een bepaalde instelling wordt nagelaten.

Het is voor u een mogelijkheid om de Geloofsgemeenschap van de RK Nicolaaskerk Edam, ook na uw dood financieel te steunen. U kunt dit doen door aan de Geloofsgemeenschap/RK Nicolaaskerk een legaat na te laten. U kunt daartoe in uw testament de Geloofsgemeenschap/RK Nicolaaskerk als legataris aanwijzen. Uw toekomstige steun is voor de RK Nicolaaskerk Edam van het allergrootste belang. Wij hopen natuurlijk dat het nog heel lang zal duren maar zijn u bij voorbaat al zeer erkentelijk.


Uw notaris maar ook onze budgetbeheerder kunnen u hier alles over vertellen.


Budgetbeheerder – Toon Ebbers,

tel. 06-45051330

e-mail: budgetbeheerder@rknicolaaskerkedam.nl