Ledenadministratie

 

De Ledenadministratie

De ledenadministratie van de geloofsgemeenschap van de RK Heilige Nicolaaskerk Edam wordt verzorgd door de, door de Locatieraad aangewezen, ledenadministrateur.

Op basis van de informatie die wij krijgen van de SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, beschikken wij over de gedigitaliseerde gegevens van alle leden van onze geloofsgemeenschap. Met deze gegevens wordt door ons op uiterst zorgvuldige wijze en met inachtneming van strikte geheimhouding omgegaan.

 

Informatie over het lidmaatschap

Nieuwe inwoners van Edam die bij de SILA staan geregistreerd met de aantekening ‘RK’ worden automatisch digitaal doorgevoerd naar de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap. Zij ontvangen in dat geval na korte tijd een welkomstbrief van de kapelaan/Locatieraad. Meestal wordt deze brief persoonlijk overhandigd door een van onze vrijwilligers. Deze brief gaat vergezeld van een antwoordformulier en ons kerkblad Nicolaasnieuws en het Oecumenisch kerkblad Venster.

 

Inschrijven

Mocht u in Edam of omgeving wonen en u wilt zich aansluiten bij onze geloofsgemeenschap dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. De secretaris kan u alles over het lidmaatschap van onze geloofsgemeenschap vertellen en hij kan u ook de benodigde formulieren toezenden. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden.


Inschrijfformulier

klik hier om het inschrijfformulier te downloaden


Uitschrijven

Wij zouden het jammer vinden, maar het kan zijn dat u, door wat voor reden dan ook, geen deel meer wilt uitmaken van onze geloofsgemeenschap. In dat geval kunt u zich op eenvoudige wijze laten uitschrijven. De secretaris kan u alles vertellen over de wijze waarop u zich kunt laten uitschrijven. Hij kan u ook het benodigde formulier toezenden. U kunt dit uitschrijfformulier ook downloaden.

 

Uitschrijfformulier

klik hier om het uitschrijfformulier te downloaden

 

Ledenadministratie geloofsgemeenschap RK Heilige Nicolaaskerk

Mevr. Ria Ruck, tel: 06-48012230

E-mail: Ria.Martens1965@gmail.com


 

 

<