Locatie-Adviesraad

 

De locatie-adviesraad heeft een adviserende taak voor de Locatieraad en de kapelaan. Daarnaast heeft de raad tot taak de communicatie tussen de werkgroepen, die allen vertegenwoordigd zijn in de raad, te stimuleren om zodoende een zo breed mogelijk draagvlak in de parochie te behouden. De locatie-adviesraad vergadert ca. vier keer per jaar, gezamenlijk met de Locatieraad. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Locatieraad.
In bijzondere situaties kunnen zowel de Locatieraad als Locatie-adviesraad een extra vergadering initiëren.

De leden van de adviesraad zijn: 

                                         

Simon

Ruitenberg

Beheer & Onderhoud/Begraafplaats/Tuingroep

Nel

Conijn

Bezoekgroep/PCI

Tiny

Everaars-Wever

Bloemschikken/Lectoren

Greetje

Snoek

1e H.Communie/Catechese/Familievieringen

Dineke

Burghouts

Collectanten

Carolina

Van Gerwen

Familievieringen

Carin

Van Leeuwen

H.Vormsel

Tiny

Beintema

Kerkwerken

Helma

De Vries

Koffiegroep

Koos

Klok

Nicolaaskoor

Marian

Van Leeuwen

Sint Caecilia

Martijn

Sandstra

Misdienaars

Rien

De Vries

Parochiereizen

Ria

Ruck

PR & Publiciteit

Jan

Ettema

Kosters / Vensterbezorgers

Tonia

Everaars

Raad van Kerken

Simon

Ruitenberg

Venster

Nico

Van Stralen

MOV / Werkgroep Lezingen