Locatie-Adviesraad

 

De locatie-adviesraad heeft een adviserende taak voor de Locatieraad en de kapelaan. Daarnaast heeft de raad tot taak de communicatie tussen de werkgroepen, die allen vertegenwoordigd zijn in de raad, te stimuleren om zodoende een zo breed mogelijk draagvlak in de parochie te behouden. De locatie-adviesraad vergadert ca. vier keer per jaar, gezamenlijk met de Locatieraad. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Locatieraad.
In bijzondere situaties kunnen zowel de Locatieraad als Locatie-adviesraad een extra vergadering initiëren.

De leden van de adviesraad zijn: 

Nel Conijn

Bezoekgroep/PCI

Tiny Everaars-Wever             

Bloemschikken/Lectoren

Greetje Snoek                       

1e H. Communie/Catechese

Carolina Van Gerwen            

Familievieringen

Koos Klok                               

Nicolaaskoor

Marian Van Leeuwen            

Sint Caecilia

Martijn Sandstra                   

Misdienaars

Jan Ettema                            

Kosters / Vensterbezorgers

Tonia Everaars                                  

Raad van Kerken

Nico van Stralen                    

MOV / Werkgroep Lezingen/Venster

Rien De Vries

Parochiereizen