Rooster misintenties9 - 10 november
Levende en overleden leden van het Katholiek vVrouwengilde Sint Catharina
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
familie Voorn-Kes
Paula Breed-Leideritz
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Els Knook-van de Nes
Jan Schilder
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Rogier van Leeuwen
Trees Tol-Oudejans

16 - 17 november
Rie Breed-Gunther
Els Knook-van de Nes
Nico Klepper, Tine Klepper en overleden familie Klepper-Stevers
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Hans Otten, overleden familie Otten en overleden familie Koning
Cees, Jeanny en Emma Martens en overleden familie Martens-Hamers
Ton Ruck en overleden familie Ruck-Voorpostel

24 - november
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
familie van der Waart-Beuvens
Grart en Cis Conijn-Günther
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Els Knook-van de Nes
Henk Keijzer
Klaas Karregat en overleden familie
Rogier van Leeuwen
overleden familie Okkerman-Goes
Ben van Leeuwen, levende en overleden leden van de familie Niessen-Werkhoven, levende en overleden leden van de familie van Leeuwen
Annie Butzelaar-Hilgers
Levende en overleden familie Greuter-Pouw
Anton Greuter
Dick Bond

30 november-1 december
Johanna Maria Lagrand overleden ouders en broer Leo
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
overleden familie de Vries-de Vries
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens de Jong
Wim van Beers
Joop Snoek
Overleden familie de Vries - de Vries
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-Sombroek
Trees Tol-Oudejans
Annie Butzelaar-HilgersStaat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.

 

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2019 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.