Rooster misintenties

Misintenties augustus 2022

7 augustus
Lies Conijn
Paula Breed - Leideritz
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Rie Breed-Gunther
Hennie Guit en overleden familie
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink – Sombroek
Jacobus Antonius Hendricus Buffing en familie Buffing

14 augustus
Overleden ouders Ruitenberg – Komen, Truus, Piet, Jan, Betty en Tiny
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Ina van de Put – Hinten
Jan en Afra Burghouts - Brinkkemper
Jan Out en levende en overleden familie Out – Groot
overleden familie van der Waart – Beuvens
Jacobus Antonius Hendricus Buffing en familie Buffing

21 augustus
Frans Everaars
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Bart Veenboer
Tini en Cor Raatsie
Jaap en Hennie de Lange – Huisink

28 augustus
Lenie en Hans Otten
Annamaria van Roijen – Andreazzoli


Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2021 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.