Rooster misintenties

Misintenties september 2023

3 september (parochieviering Ilpendam)
Geen misintenties

8 september (Maria Geboorte)
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Nico van Rijn

10 september
Jan en Afra Burghouts-Brinkkemper
Overleden ouders Klaas Schilder en Tony Schilder-Rossenaar
Geertruida Wilhelmina van Beers-Smit en René van Beers
Bert Bouma
Mevr. van den Berg-de Horde
Jacqueline Baltus
Jan Conijn en familie Conijn – Sengers
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Lida Günther en overleden familie
Cees Kamminga – Günther en overleden familie
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink - Sombroek
Adriaan de Koning
Ad Hoens, Mientje Hoens-Peters, Frans Hoens en overleden familie Hoens en Peters
Nico van Rijn

17 september (Oecumenische viering)

24 september
Familie Everaars
Jan Out, levende en overleden familie Out-Groot
Piet en Merie Taam en Leontine Taam – van Poorten
Overleden ouders Klaas Schilder en Tony Schilder-Rossenaar
Geertruida Wilhelmina van Beers-Smit en René van Beers
Jaap en Hennie de Lange – Huisink
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Pieter Dol
Toos Günther
Ben van Leeuwen, fam

Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door de locatiesecretaris. Wij verzoeken u vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur te doen via het formulier dat op de leesplank achter in de kerk ligt. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK H Franciscus inz. Edam. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2022 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.