Rooster misintenties


 

4 - 5 mei
Uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag

En voor onze overleden parochianen,
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie
Annamaria van Roijen-Andreazzolli
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Adriana Therisia Huipen-van den Heuvel
overleden familie de Vries-de Vries
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens de Jong
familie Conijn-Sengers
Joop Snoek
Overleden familie de Vries - de Vries
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-Sombroek

 

11 - 12 mei
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Rogier van Leeuwen
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Overleden ouders Ruitenberg-Komen
Leo Breed
 
 
 
18 - 19 mei
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
Paula Breed-Leideritz
Rie Breed-Gunther
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer

 

25 - 26 mei
familie van der Waart-Beuvens
Els Knook-van de Nes
Nel de Lange Runderkamp, Ria en overleden ouders de Lange-van der Pal
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Piet Taam
Henk Keijzer
Jan Schilder
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Henk en Gre Greuter-Woestenburg
Rogier van Leeuwen

 

30 mei, Hemelvaartsdag
Els Knook-van de Nes
Bert Bouma
Leontine Taam van Poorten
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Jan Schilder
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Trees Tol-Oudejans

 

1-2 jun
Johanna Maria Lagrand overleden ouders en broer Leo
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Rie Breed-Gunther
Willem Beintema
Peter Kraakman en overleden familie Kraakman-Bleeker
Gerrit Paulus Gerth en Neeltje Werner
overleden familie de Vries-de Vries
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens de Jong
Wim van Beers
familie Conijn-Sengers
Joop Snoek
Overleden familie de Vries - de Vries
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-Sombroek
Joost Greuter en overleden familie Greuter

 

 

Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.

 

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2019 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.