Rooster misintenties


 

6 - 7 juli
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie
Piet Taam
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Adriana Therisia Huipen-van den Heuvel
overleden familie de Vries-de Vries
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens de Jong
familie Conijn-Sengers
Leo Breed
Joop Snoek
Overleden familie de Vries - de Vries
Hein Hasert en Tiny Hasert-Günther
Jan Veerman (Boddy), Albert Tol , Ad van der Made en Piet Flipsen

 

13 - 14 juli
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
Jan Keijzer
Jan Schilder
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Henk Ottenhof
Trees Tol-Oudejans

 

20 - 21 juli
familie van der Waart-Beuvens
Rie Breed-Gunther
Grart en Cis Conijn-Günther
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Nico Klepper, Tine Klepper en overleden familie Klepper-Stevers
Jan Veerman (Boddy), Albert Tol , Ad van der Made en Piet Flipsen

 

27 - 28 juli
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
familie Voorn-Kes
Piet Taam
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Henk Keijzer
Peter Kraakman en overleden familie Kraakman-Bleeker
Henk en Gre Greuter-Woestenburg

 

3 - 4 augustus
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie
overleden familie de Vries-de Vries
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens de Jong
Wim van Beers
familie Conijn-Sengers
Joop Snoek
Overleden familie de Vries - de Vries
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-Sombroek
Trees Tol-Oudejans
Jan Veerman (Boddy), Albert Tol , Ad van der Made en Piet Flipsen
Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.

 

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2019 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.