Rooster misintenties


Misintenties mei 2024

7 mei
Annamaria van Roijen-Andreazolli

9 mei (Hemelvaartsdag)

Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Hendrika Lucia Wante-Spanjer
Mieke Günther-van Ouwerkerk
Kitty de Boer-Nanninga
Ulrie Günther-Jongmans
Jopie Günther, Henk Ottenhof en overleden familie
Truus en Henk Keijzer
Huub van Roijen

12 mei
Hennie en Jaap de Lange – Huisink
Overleden ouders Ruitenberg-Komen, Truus en Piet, Jan, Tiny en Betty
Jan Out en levende en overleden familie Out-Groot
Jan Conijn en familie Conijn-Sengers
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Els Knook-van de Nes
Piet en Merie Taam en Leontine Taam – van Poorten
Mieke Günther-van Ouwerkerk
Kitty de Boer-Nanninga
Truus en Henk Keijzer
Huub van Roijen
Overleden familie Knook-Stadegaard
Evert Veerman

19 mei (Pinksteren)
Paula Breed – Leideritz
Ina van de Put – Hinten
Wim Beintema
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
Piet en Merie Taam en Leontine Taam – van Poorten
Leo Breed
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Hendrika Lucia Wante-Spanjer
Mieke Günther-van Ouwerkerk
Ulrie Günther-Jongmans
Adriana de Lange-Everaars
Jopie Günther, Henk Ottenhof en overleden familie
Kees Günther, Gerrit Kamminga en overleden familie
Nico van Rijn
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink-Sombroek
Truus en Henk Keijzer
Overleden familie Okkerman-Goes
Rogier van Leeuwen
Huub van Roijen
Adriaan de Koning
Ben van Leeuwen, Familie Niessen – Werkhoven, familie F. van Leeuwen
Bart en Mieke Veenboer-Spierman
Klaas Karregat

20 mei (2e Pinksterdag)
Hendrika Lucia Wante-Spanjer
Mieke Günther-van Ouwerkerk
Kitty de Boer-Nanninga
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Huub van Roijen

26 mei
Jan Schilder
Theo en Joop Stevens, Do en Jos Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Tinie Raatsie-Plugboer
Antonius Cornelis Rossenaar
Hendrika Lucia Wante-Spanjer
Mieke Günther-van Ouwerkerk
Huub van Roijen
Evert Veerman


Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door de locatiesecretaris. Wij verzoeken u vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur te doen via het formulier dat op de leesplank achter in de kerk ligt. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK H Franciscus inz. Edam.  U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2024 . (Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload).