Rooster misintenties

Misintenties november 2022

1 november (Allerheiligen)

Henk Ottenhof en overleden familie
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Jacobus Antonius Hendricus Buffing en familie Buffing
Jaap en Hennie de Lange – Huisink

2 november (Allerzielen)
Nel de Lange – Runderkamp, Ria en overleden ouders de Lange – van der Pol
Gerrit Paulus Gerth en Neeltje Werner
Overleden ouders Ruitenberg – Komen, Truus, Piet, Jan, Betty en Tiny
Wim Beintema
Familie Everaars
Lenie en Hans Otten
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Adriana de Lange - Everaars
Ina van de Put – Hinten
Klaas Karregat
Bart Veenboer
Leo Breed
Adriaan de Koning
Piet en Merie Taam en Leontine Taam – van Poorten
Els Knook – van de Nes
Jaap en Hennie de Lange – Huisink
Koos Rossenaar

6 november
Gerrit Paulus Gerth en Neeltje Werner
Lies Conijn
Lenie en Hans Otten
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Jan en Afra Burghouts - Brinkkemper
Hennie Guit en overleden familie
Gert Grootendorst en overleden familie Huisink – Sombroek
Leo Breed
Els Knook – van de Nes
Joost Greuter en overleden familie
Evert Veerman
Jan Out en de toekomst van zijn gezin, familie en vrienden

13 november
Paula Breed - Leideritz
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Jacobus Antonius Hendricus Buffing en familie Buffing
Els Knook – van de Nes
Rogier van Leeuwen
Overleden familie Okkerman-Goes
Evert Veerman

20 november (Christus Koning)

Jan Schilder
Frans Everaars
Henk Ottenhof en overleden familie
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Jan en Afra Burghouts - Brinkkemper
Peter Kraakman
Rie Breed-Gunther
Bart Veenboer
Els Knook – van de Nes
Overleden familie Knook Stadegaard
Rogier van Leeuwen
Overleden familie Okkerman-Goes
Jaap en Hennie de Lange – Huisink
Ben van Leeuwen, familie Niessen-Werkhoven en familie van Leeuwen
Jopie en Henk Ottenhof – Günther
Evert Veerman

27 november
Annamaria van Roijen – Andreazzoli
Jan Out en levende en overleden familie Out – Groot
overleden familie van der Waart – Beuvens
Adriaan de Koning
Ben Maas en overleden familie Knelange
Koos Rossenaar
Evert VeermanStaat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door de locatiesecretaris. Wij verzoeken u vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur te doen via het formulier dat op de leesplank achter in de kerk ligt. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK H Franciscus inz. Edam. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2022 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.