Rooster misintenties1 januari - Nieuwjaarsdag
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Jan en Afra Burghouts-Brinkkemper
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Bart Veenboer
Annie Butzelaar-Hilgers
Jan Schilder
Wies van der Jagt-Günther

4-5 januari
Jan Veerman (Boddy), Albert Tol, Ad van der Made en Piet Flipsen
overleden familie de Vries-de Vries
Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Joop Snoek
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Hennie Guit-Jorritsma en overleden familie
Jan en Afra Burghouts-Brinkkemper
Paula Breed-Leideritz
Henk Keijzer

11-12 januari
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Rie Breed-Günther
Jan en Afra Burghouts-Brinkkemper
Henk Ottenhof en overleden familie Ottenhof-Günther

18-19 januari
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
overleden familie Van der Waart-Beuvens
Wies van der Jagt-Günther
Nel de Lange Runderkamp, Ria en overleden ouders de Lange-van der Pal
Peter Kraakman en familie Bleeker

25 januari (zaterdag)
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden

1-2 februari
overleden familie de Vries-de Vries
Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Joop Snoek
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Hennie Guit-Jorritsma en overleden familie
Rie Breed-Günther
Jan en Afra Burghouts-Brinkkemper
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Bart Veenboer
Annie Butzelaar-Hilgers
Jan Schilder
Familie Conijn-Sengers

 Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

 

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2020 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.