Rooster misintenties


 


7 - 8 september
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
familie Voorn-Kes
Els Knook-van de Nes
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Piet Taam
overleden familie de Vries-de Vries
Anton, Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens de Jong
Rogier van Leeuwen
familie Conijn-Sengers
Leo Breed
Nico Greuter en overleden fam Greuter en Visser
Annamaria van Roijen-Andreazzoli

 

14 - 15 september
Jaap de Lange
overleden familie Everaars
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Trees Tol-Oudejans

 

17 september
Levende en overleden leden van het Katholiek Vrouwengilde Sint Catharina

 

21-22 september
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
familie van der Waart-Beuvens
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Peter Kraakman en overleden familie Kraakman-Bleeker
Rogier van Leeuwen

Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.

 

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2019 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.