Rooster misintenties
2 en 3 maart
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
Henny Guijt Jorritsma en overleden familie
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Jan Keijzer
overleden familie de Vries-de Vries
WIm van Beers
Albert Tol, Ad van der Made en Piet Flipsen
Opa Henk de Boer en opa Hein Schilder
Opa Jup Kras

 
6 maart Aswoensdag
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Wim van Beers
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden


9 en 10 maart
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
Grart en Cis Conijn-Günther
Els Knook-van de Nes
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Jeannette van der Wal-de Kock
Piet Taam
Annamaria van Roijen-Andreazzolli
Wim van Beers
Rogier van Leeuwen
familie Conijn-Sengers
Jan Veerman en overleden families Veerman en Tol

 
16 en 17 maart
Paula Breed-Leideritz
Jaap de Lange
Rie Breed-Gunther
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Cor Raatsie en Tinie Raatsie-Plugboer
Peter Kraakman en overleden familie Kraakman-Bleeker
Wim van Beers
Leo Breed
Jan Günther


23 en 24 maart
Jan Burghouts en Afra Burghouts-Brinkkemper
familie van der Waart-Beuvens
Els Knook-van de Nes
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Piet Karel
Wim van Beers


30 en 31 maart
Jaap de Lange
Grart en Cis Conijn-Günther
Henk Keijzer
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
 

Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 06-83225048.

 

Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2019 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.