Uitvaarten

In onze RK Nicolaaskerk Edam worden de uitvaartvieringen van de leden van onze geloofsgemeenschap door ons vrijwilligersteam met veel liefde, zorg en aandacht begeleid en uitgevoerd.


Er wordt daarbij zoveel als mogelijk is met uw wensen rekening gehouden om er voor te zorgen dat deze droevige gebeurtenis voor u in onze kerk op een goede wijze verloopt.


Deze vieringen worden in principe altijd geleid/gecelebreerd door de aan onze kerk en geloofsgemeenschap verbonden kapelaan Agius.


De tarieven voor een uitvaart vindt u hier: Tarieven Uitvaart 2023


Voor het maken van een afspraak over een uitvaart en/of begrafenis dient contact te worden opgenomen met het secretariaat van de geloofsgemeenschap van de RK Heilige Nicolaaskerk Edam:


Tel: 06-50921952

e-mail: secretarisnicolaaskerkedam@outlook.com