Kerkbalans – Kerkbijdrage

 

De kerk is afhankelijk van de giften van de mensen. Vanwege de status van rijksmonument ontvangt de Franciscusparochie/geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas wel een subsidie voor het onderhoud van de kerk, maar de personeelskosten, een gedeelte van het onderhoud van kerk en pastorie en overige kosten komen ten laste van de plaatselijke kerkgemeenschap. Bovendien vindt er jaarlijks een afdracht plaats naar dekenaat en bisdom.

In alle Nederlandse kerken en ook in onze kerk vindt daarom jaarlijks in de maanden januari/februari de actie ‘Kerkbalans’ plaats. De Locatieraad van de RK Nicolaaskerk kan zich voorstellen dat het voor u wellicht eenvoudiger is om in plaats van één jaarlijkse, een periodieke, bijdrage te doen en daardoor uw jaarlijkse bijdrage te spreiden. Om die reden ontvangen alle ingeschreven parochianen, voor zover zij niet automatisch betalen, ter herinnering twee maal per jaar een informerende brief, al dan niet aangevuld met een korte financiële verantwoording van het parochiebestuur.

Natuurlijk is het ook mogelijk en juichen wij het toe, wanneer u uw bijdrage door middel van een opdracht tot periodieke overboeking, maandelijks, aan ons betaalt.

Ons machtigen tot periodieke incasso kan natuurlijk ook. U kunt deze machtiging te allen tijde weer intrekken door even contact met ons op te nemen

Het formulier voor de machtiging:

kunt u hier downloaden

 

Uw kerkbijdrage door middel van een overeenkomst tot ‘Periodieke gift’!

Het is ook mogelijk om via een overeenkomst tot periodieke gift (in de vorm van een lijfrente met een minimale looptijd van 5 jaar) geld aan de parochie/geloofsgemeen-schap te schenken.

Ook is het mogelijk om via een legaat, vastgelegd in een testament, de Franciscus-parochie/geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam in te toekomst te gaan gedenken.

We zijn in elk geval dankbaar voor elke bijdrage die we als parochie/geloofsgemeen-schap van u mogen ontvangen. U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588.7359.73 t.n.v. R.K. Heilige Franciscus inz. Edam, onder vermelding Kerkbalans.

 

Het formulier voor de overeenkomst vindt u op de site van de Belastingdienst. Klik hier om het formulier te downloaden.

 

Budgetbeheerder – Toon Ebbers,

tel. 06-45051330     

email: budgetbeheerder@rknicolaaskerkedam.nl