Rooster Vieringen

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid Muziek
04 dec 10.00 uur Rector J. de Wit
Nicolaaskoor
08 dec 19.00 uur Kapelaan M. Agius Maria Onbevlekte
Ontvangenis

11 dec 10.00 uur Pastoor P. Stomph Eucharistieviering
St. Caecilia
17 dec 17.00 uur
Kerstsamenzang
(in de Grote Kerk)
Edams Fanfarecorps
18 dec 10.00 uur Diaken H. Bak Woord- en
Communieviering
Samenzang
22 dec 15.00 uur Kapelaan M. Agius Kerstmis met
senioren
St. Caecilia
24 dec 21.00 uur Kapelaan M. Agius Nachtmis Projectkoor Edam
25 dec 10.00 uur Diaken H. Bak Woord- en
Communieviering
Nicolaaskoor
26 dec 10.00 uur Kapelaan M. Agius Familieviering Samenzang
31 dec 16.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering
Oudjaar
Samenzang
01 jan 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering
Nieuwjaar
Samenzang
08 jan 10.00 uur Kapelaan M. Agius Familieviering Nicolaaskoor
15 jan 10.00 uur Kapelaan A. Goos Eucharistieviering Samenzang
22 jan 10.00 uur Ds. M. Pettinga
Pastor J. Tol
Oecumenische
viering
Projectkoor Edam
29 jan 10.00 uur Pastoor P. Stomph Eucharistieviering Samenzang
Elke woensdagochtend om 09.00 uur en elke vrijdagavond om 19.00 uur is er een korte doordeweekse H. Mis.