Rooster Vieringen

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid Muziek
02 juli 10.00 uur
Parochieviering in
Monnickendam

09 juli 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering Nicolaaskoor
16 juli 10.00 uur Diaken H. Bak Woord- en
Communieviering
St. Caecilia
23 juli 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering Samenzang
30 juli 10.00 uur Diaken H. Bak Woord- en
Communieviering

06 aug 10.00 uur Pater R. Hogenboom
Diaken H. Bak
Woord- en
Communieviering
Nicolaaskoor
13 aug 10.00 uur Diaken Th. V.d. Woude Woord- en
Communieviering

15 aug 09.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering
Maria Tenhemelopneming

20 aug 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering
27 aug 10.00 uur Pastoor F. Deen Eucharistieviering
Elke dinsdagochtend om 09.00 uur en elke vrijdagavond om 19.00 uur is er een korte doordeweekse H. Mis.