Ziekenzalving

De ziekenzalving is een van de zeven katholieke sacramenten.

Het sacrament is bedoeld voor hen die in gevaar van sterven verkeren.

De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.


In 1972 heeft het Sacram Unctione Infirmorum deze vorm van de ritus bekrachtigd. De ziekenzalving vormt samen met de (laatste) biecht en de (laatste) communie de laatste sacramenten, ook wel sacramenten der stervenden of sacramenten der zieken genoemd. Informeel wordt wel gesproken van bediening met de laatste sacramenten


Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van ziekenzalving, neem dan contact op met kapelaan Tesfay:

Tel: 06-85340570

e-mail: kapelaan@rknicolaaskerkedam.nl