Parochiële Caritas Instelling

 

De Parochiële Caritas Instelling heeft als taak de diaconie binnen de parochie te verzorgen. Diaconie richt zich met name op de naastenliefde en zorg voor onze directe omgeving. Vaak is onze hulp gewenst op de moeilijke momenten in ons leven. Dat kan door een troostend of bemoedigend woord, maar ook door concrete ondersteuning.

 

Deze ondersteuning geschiedt in de grootste vertrouwelijkheid en is met name erop gericht om mensen weer een perspectief te bieden. De PCI richt zich ook op het stimuleren van sociale contacten. Daarvoor organiseert de PCI een aantal evenementen en ondersteunen wij de activiteiten van derden.

 

Het PCI bestuur vergadert minimaal één maal per maand, of zo veel vaker als noodzakelijk. Meer informatie vindt u op de website: www.pci-koningshoeve.nl. Het bestuur bestaat uit:

 

Dhr. Hans Ruck (voorzitter) tel. 0299-369949

e-mail: h.ruck@pci-koningshoeve.nl


Dhr. Hans Nieuwendijk (penningmeester) tel. 0299-371189

e-mail: h.nieuwendijk@pci-koningshoeve.nl


mevr. Nel Conijn-Sengers (lid / caritas) tel. 0299-362889

e-mail: n.conijn@pci-koningshoeve.nl