Werkgroepen
Liturgie - Beheer en Onderhoud - Overig

Coördinator - telefoonnummer

Kosters

Jan Ettema  - 0299-366694 

familievieringen

Greetje Snoek

Misdienaars 

Martijn Sandstra

Catechese/1e Communie/Vormsel

Greetje Snoek -0299-01282/0628177830 

Collectanten

Dineke Burghouts -0299-366478 

Lectoren

Alie Ettema-van Berkel - 0299-366694 

Sint Caecilia - Orgel 

Stef Knook - 0299-371527/06-40264182

Lezingen

MOV (Missie - Ontwikkeling - Vredesopbouw)

Nico van Straalen - 0299-366478

Bezoekgroep

Ria van de Waart-Beuvens - 0299-368049 

Bloemschikken

Annie Breed-Laan  - 0299-371924 

PR en publiciteit

Ria Ruck – Martens - 0299-369949 

Koffieschenken

Ina Keyzer-Droog - 0299-371192 

Bouwkundige

Ludo Voorn - 06-85188742 

Installaties

Martijn Sandstra - 06-21836684 

Kleine klussen/Kerststal

Piet Everaars – 06-30331147 

Koperpoetsen

Tiny Everaars-Wever – 06-57141705 

Parochiereizen

Rien de Vries – 06-22948305

Ageeth Nieuwendijk

Vensterbezorgers

Archief en kunstbezit

Jan Ettema - 0299-366694

Tuinploeg - begraafplaats

Gerard Rossenaar - 0299-372367 

Tuingroep – pastorie

Piet Everaars – 06-30331147 

Kerktaxi

Tentoonstellingen

Ria van de Waart-Beuvens -0299-368049

Kerkwerken

Tiny Beintema-Everaars - 0299-362986 

Openstelling kerk

Cor Laan - 0299-362986