Heilig Doopsel


Door het Heilig Doopsel wordt uw kind opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk.

Als u, als lid van de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam, uw kind in de RK Nicolaaskerk in Edam laat dopen wordt het daarmee opgenomen in onze geloofsgemeenschap.

U zet uw kind daarmee op de weg van Jezus Christus en geeft daarmee te kennen dat u het ook in zijn geest wil opvoeden.

In het algemeen wordt dit doopsel op een later tijdstip gevolgd door 1e Heilige Communie en Heilig Vormsel.

Als u wilt dat uw kind gedoopt wordt, kunt u daarvoor een afspraak maken met kapelaan Tesfay.

 

 

Ook kunt u gebruik maken van het Doopselformulier. Klik hier om het te downloaden.