RK Zangkoor "Sint Caecilia"

Het Zangkoor Sint Caecilia bestaat al lange tijd. Begonnen als katholiek mannenkoor waarover al in 1777 werd geschreven vond in 1971 de samenvoeging met het in 1961 opgerichte dameskoor van het Katholiek Vrouwen Gilde plaats. Hierdoor ontstond het gemengd kerkkoor Sint Caecilia. Vanaf mei 2016 is het koor een zelfstandige vereniging geworden onder de naam RK Zangkoor Sint Caecilia.

Zangvereniging Sint Caecilia zingt meerstemmige repertoire van diverse componisten zoals Webbe, Almendinger, Bach, Gounod, Haller, Mozart etc. Om meerstemming te kunnen zingen is het van belang dat de partijen van bassen, tenoren, alten en sopranen in evenwicht zijn. Momenteel is dit met een ledenaantal van 28 zangers en zangeressen het geval. De tenor- en altpartij kunnen overigens wel wat versterking gebruiken.

Om lid van het koor te worden hoef je geen auditie te doen. Het is wel van belang dat je gevoel voor muziek hebt. Noten lezen is ook geen vereiste, maar het is wel handig als je dit kunt. Tevens is het prettig als je enige affiniteit hebben met kerkmuziek. Je hoeft overigens niet katholiek te zijn om lid te kunnen worden.

Tweemaal per maand verzorgt het koor op zondagmorgen de muzikale begeleiding van de eucharistieviering in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. De eucharistieviering begint ’s zondags om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur begint het koor met inzingen. De viering duurt ongeveer een uur.

Naast de eucharistievieringen verzorgt het koor, in geval van huwelijk of overlijden, op verzoek ook trouw- of rouwmissen.

Wat doet het koor nog meer?
Op kerkelijke hoogtijdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren verrast het koor de kerkbezoekers zo nu en dan met een feestelijke mis. Dit kan een mis zijn, die al eerder door het koor is gezongen of die opnieuw is ingestudeerd. “Nieuw repertoire houdt de koorleden scherp”, is de mening van de dirigent. Hierbij kan worden gedacht aan missen van Mozart, Haydn, Pergolesi, Herman Finkers, Dalitz.

Lidmaatschap en contributie
Koorleden betalen € 10,00 contributie per maand. Dit bedrag kan contant aan de penningmeester worden betaald tijdens de repetitie of per bank worden betaald. Het bankrekeningnummer is NL86RABO0144277859 t.n.v. Mevr. J.E. Pels-Piepers te Edam o.v.v. contributie RK-zangkoor Sint Caecilia. Van het contributiegeld worden de verenigingskosten betaald, alsmede presentjes voor jubilerende koorleden. Ook wordt er zo nu en dan een kooruitje georganiseerd.

Koorkleding
Tijdens de eucharistieviering op zondag staan de koorleden op het oksaal bij het orgel. Er geldt dan geen kledingvoorschrift. Indien het koor wordt uitgebreid met meerdere zangers en zangeressen, staat het koor op het podium voor in de kerk. In dat geval presenteert het koor zich ook zichtbaar en dan wordt er een kledingvoorschrift gehanteerd. Dit houdt in dat de dames zwarte kleding dragen met een accent, bv een rode shawl. Voor de heren is dit dan bijvoorbeeld een rode stropdas of pochet.

Repetities
Het koor repeteert op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Burghwall aan de Achterhaven. De repetitie start met stem- en ademhalingsoefeningen. De mis die op de zondag na de repetitie wordt gezongen wordt eerst gerepeteerd. Daarna worden nieuwe stukken of speciale liederen voor bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Allerzielen en Kerstmis in gestudeerd. Na een uur repeteren volgt er een pauze van ca. 15 minuten.


Bestuur
Het koorbestuur bestaat uit vier personen.
Voorzitter: Monique Schoorl
moniqueschoorl@ziggo.nl
Secretaris: Marian van Leeuwen jmcvanleeuwen@hotmail.com
Penningmeester: Annelies Pels
Leden: Nicoline Greuter
Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer jaar en onderhoudt de contacten met de leden, dirigent, organisten, pianisten en uiteraard de Locatieraad.

Mocht je geïnteresseerd zijn dan ben je altijd welkom op donderdagavond in de Burghwall. Je kunt eerst enkele repetities bijwonen om te ervaren of het R.K.-zangkoor Sint Caecilia en het repertoire je aanspreken. We verwelkomen je graag.

Voor vragen kun je terecht bij de bovengenoemde bestuursleden. Een mailtje sturen naar de secretaris kan natuurlijk ook. Misschien tot ziens in de Burghwall, Achterhaven 89.