St. Nicolaasfonds

 

De RK Nicolaaskerk Edam heeft ook een Sint Nicolaasfonds. Dit fonds is omstreeks 1950 in het leven geroepen door de toenmalig pastoor Bakker. In die tijd, ver voordat er sprake was van de actie Kerkbalans en van Internetbankieren, werden de voor de kerkbijdrage bestemde zakjes door vrijwilligers van de toenmalige parochie bij de parochianen thuis bezorgd en weer opgehaald.

Tegenwoordig maakt nog maar een klein aantal leden van onze geloofsgemeenschap gebruik van deze wijze van kerkbijdrage.

Uit het fonds worden de noodzakelijke onderhoudskosten van de pastorie en het kerkgebouw mede gefinancierd.

Nog steeds worden de zakjes bestemd voor een bijdrage aan dit fonds desgewenst bij u thuis bezorgd en weer opgehaald. U kunt uw bijdrage aan het Nicolaasfonds natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588.7359.73 t.n.v. R.K. Heilige Franciscus inz. Edam, onder vermelding Nicolaasfonds.


Budgetbeheerder – Toon Ebbers,

tel. 06-45051330

e-mail: budgetbeheerder@rknicolaaskerkedam.nl