Heilige Franciscus > Edam Ilpendam Monnickendam
 

NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

 

 
  
NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM
HIer vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus. Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.
 HET NICOLAASKOOR (voorheen het Gelegenheidskoor)
De rooms-katholieke kerk is een nieuw koor rijker. Alhoewel dit eigenlijk niet helemaal waar is. Het reeds bestaande gelegenheidskoor is omgedoopt tot het Nicolaaskoor. Uiteraard niet te verwarren met de Nicolaas Cantorij van onze protestantse broeders en zusters.

Het gelegenheidskoor, en nu dus Nicolaaskoor, is een paar jaar terug ontstaan als alternatief voor het kinderkoor in de rooms-katholieke kerk. Ooit kende dit kinderkoor meer dan 20 leden, maar in de loop van de jaren is dit helaas opgehouden te bestaan.
Om de gezinsvieringen toch muzikaal te kunnen omlijsten is toen het gelegenheidskoor opgericht. Een soort pop-up of ad hoc koor met een wisselende samenstelling. Wie beschikbaar was en mee wilde zingen deed mee. Er werden eenvoudige liederen gezongen die een dag voor de viering werden geoefend en in de viering ten gehore werden gebracht onder leiding van Koos Klok die ook de begeleiding op gitaar verzorgde.

In de tussentijd is het gelegenheidskoor steeds meer gaan zingen en met name op de momenten dat er geen ander koor voorhanden was, maar er wel behoefte was aan muzikale ondersteuning. Om het koor wat steviger neer te zetten is kortgeleden besloten om de piano in te zetten voor de begeleiding en in de persoon van Lisette van Oosterom is een bekwame pianiste gevonden. Zij zal het koor voortaan gaan begeleiden terwijl het dirigentschap nog steeds door Koos Klok wordt ingevuld. Ook was het volgens meerdere parochianen nu tijd om de naam te wijzigen, vandaar Het Nicolaaskoor.

De uitgangspunten zijn echter ongewijzigd. Het koor houdt een bescheiden en dienende functie, en wil daarmee nadrukkelijk in dienst van de liturgie staan. Dat doen we met mooie en eenvoudige liederen, waarbij een uitstapje naar een tweestemmig lied tot de mogelijkheden behoort. De komende tijd zal het Nicolaaskoor iedere eerste zondag van de maand de muzikale omlijsting gaan verzorgen.

Lidmaatschap is niet vereist, men kan per keer besluiten om mee te zingen. Iedereen die enigszins kan zingen is van harte welkom. Er wordt op de zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur geoefend in De Ontmoeting om dan de zondag daarop volgend het geoefende te laten klinken in de viering.
Voorafgaande aan de oefenmiddag ontvangt iedereen die meezingt een mp3-tje met de ingezongen liederen, zodat thuis al geoefend kan worden.

Doel is en blijft, het ondersteunen van de viering met eenvoudige en mooie liederen, want het gaat immers om de liturgie en mocht je je in dit uitgangspunt kunnen vinden en bovendien graag willen zingen, stuur dan even een mailtje naar Koos Klok (jwklok@ziggo.nl) . Hij houdt je dan op de hoogte van wanneer er gezongen gaat worden en je kunt dan zelf per keer bepalen of je meezingt. Kortom, wel de vreugde van het zingen, maar verder geen verplichtingen.
MEDEDELINGEN WEEKEND 21 & 22 APRIL

Woensdag 25 april is er ’s morgens om 10.30 in de Meermin een eucharistieviering gecelebreerd door kapelaan Tesfay. U bent hierbij van harte welkom
 
Aanstaande zaterdag is er om 19.00 uur in deze kerk een Woord en Communieviering Waarbij diaken Henk Bak voorgaat.

Aanstaande zondag , de vijfde zondag van Pasen is er om 10.00 uur een Woord en Communieviering. Ook bij deze viering gaat Diaken Henk Balk voor. Deze viering is met samenzang.

De evaluatie van de communicanten is op woensdag 25 april om 13.30 uur.

De evaluatie van de ouders van de communicanten is woensdag 25 april om 20.00 uur.


 

ZATERDAGVIERINGEN
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat de eucharistievieringen op zaterdag, per 7 april weer in de kerk plaatsvinden.
Vanaf zaterdag 6 oktober 2018 gaan we weer naar de Ontmoeting.
 LOCATIE-INFORMATIEAVOND
Op woensdag 11 april is ’s avonds om 19.30 uur in de Ontmoeting de informatieavond van onze RK Nicolaaskerk. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
PRESENTATIEVIERING VORMELINGEN
Op zondag 18 maart presenteerden vijf Vormelingen zich aan de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam. Dat gebeurde tijdens de speciale presentatieviering. Deze viering werd gecelebreerd door kapelaan Tesfay en het gelegenheidskoor dat de viering muzikaal opluisterde werd gedirigeerd door Koos Klok.
De vormelingen die zich presenteerden zijn: Indy Collet, Lily Veerman, Gabriel Hannawi, Christian Khamis en Jasmijn de Jong. Ze worden op het Vormsel voorbereid door Carin van Leeuwen en Roos Meijers.
Hier vindt u een aantal foto's gemaakt tijdens deze viering. De foto's zijn gemaakt door Jos de Lange.

v1

v2

v3
PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN
Op zondag 18 februari jl. mochten Ilva Burghouts, Linde van Velden, Nathan van der Made en Luuk van Rijn, als aankomende communicanten zich presenteren aan de geloofsgemeenschap. Het was een mooie viering waarin Kapelaan Tesfay voorging en de muziek werd verzorgd door het Gelegenheidskoor o.l.v. Koos Klok.
De communicantjes waren geholpen bij de voorbereiding door Greetje Snoek en Afke van Straalen. Hier een aantal foto's.
P1

P2

P3

P4

P5
AKTIE KERKBALANS
Op zaterdag 20 januari aanstaande gaat de actie Kerkbalans weer van start. De oproep van uw RK Nicolaaskerk en de Locatieraad om ook in het komend jaar weer financieel bij te dragen aan het in stand houden van ons Kerkgebouw. U ontvangt in dat  weekend van ons weer een informatieve brief over de financiële gang van zaken in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat dit u voldoende  reden geeft om ons ook in het komend jaar weer financieel te steunen. Uw steun blijft zeer zeker nodig. Wij rekenen dus op u.
 STOELEN OF BANKEN
Regelmatig bereiken ons geluiden van mensen die vinden dat de kerkbanken in onze kerk niet het comfort bieden dat zij, gelet op hun leeftijd- en/of hun fysieke toestand, prettig vinden. Voor hen soms een reden om maar niet naar de kerk te komen. Dat is natuurlijk wat wij als Locatieraad beslist niet willen en daarom hebben we besloten een proef te houden met het plaatsen van comfortabele stoelen voor in de kerk. Wij doen dit voor een periode van drie maanden en hopen dan voldoende informatie te hebben om te beoordelen of deze stoelen blijvend geplaatst moeten worden. Wij nodigen u van harte uit om, voor zover u óók comfortabeler wil zitten, van dit riante alternatief gebruik te maken. Weliswaar zit u dan voor in de kerk maar daar is het beslist goed uit te houden.
 
Namens de Locatieraad,
Simon Ruitenberg - secretaris
 EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Deze maand gaat de catechese voor de communicanten weer van start. Hieronder ziet u de diverse activiteiten en lessen die de kinderen gaan volgen.
Aanmelden kan bij margretasnoek@hetnet.nl.
We wensen de kinderen een mooie tijd van voorbereiding toe.

Informatieavond ouders di 14 nov 20 u Ontmoeting
Les 1 wo 22 nov 13.30 u  tot 15 u Ontmoeting
Les 2    wo 29 nov 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Kapelmiddag Heiloo za 9 dec 14 - 17 u vertrek 13 u
Egmond kerststallententoonstelling do 28 december 10 u  
Les 3 wo 17 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 4 wo 24 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 5   wo 7 feb 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 6   wo 14 feb collage maken Ontmoeting
Oefenen presentatieviering vrij 16 feb pastorie/kerk
Presentatieviering zo 18 feb Kerk
2e ouderavond di 20 feb 20 u Ontmoeting
Les 7    wo 7 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 8   wo 14 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 9 wo 4 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 10 wo 11 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Oefenen EHC viering wo 18 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
Oefenen EHC viering wo 20 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
EHC viering  zondag 22 april Kerk
Evaluatie ouders di 1 mei 20 u Ontmoeting
Evaluatie kinderen wo 2 mei 13.30 tot 15 u Ontmoeting                                           
KINDEREN HELPEN MET (OUDE) CADEAUBONNEN
Heeft u misschien nog (oude) cadeaubonnen en/of giftcards liggen waar u niks mee doet? Met uw bonnen helpt u direct kinderen die nu geen familie meer hebben aan een veilig en liefdevol thuis. Zelfs met verlopen cadeaubonnen kunt u kinderen helpen!
Met de waarde van de bonnen helpt u kinderen die geen veilig thuis hebben.
 
Het enige wat u hoeft te doen is de bonnen en een briefje met uw naam en adres in een envelop opsturen naar: 
SOS Kinderdorpen
t.a.v. Doneer cadeaubon
Antwoordnummer 46001
1060 VB  Amsterdam
 
SOS Kinderdorpen heeft afspraken met de uitgevers van de bon(nen) om de waarde te kunnen verzilveren. Na controle door de uitgever, wordt het bedrag naar ons overgemaakt en worden kinderen geholpen die geen familie meer hebben. 
 
Welke cadeaubonnen kan je doneren?
Zo goed als alle landelijk geaccepteerde cadeaubonnen (ook verlopen cadeaubonnen): VVV bonnen; bonnen van winkelketens zoals de Bijenkorf, HEMA, Etos etc.; bonnen van zelfstandige winkels; de Nationale Bioscoopbon, Diner- of Boekenbon.
Daarnaast zijn giftcards (met eventuele restbedragen) ook van harte welkom.  
 
U mag de bonnen ook in de brievenbus van de pastorie of in de bus voor misintenties in de kerk doen. Ik zal er voor zorgen dat de bonnen op de goede plaats terecht komen.
Christine/MOV-groep
 WEBSITE PCI
Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .