NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

 

 
 
 
NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM
HIer vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus. Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
NIEUW WEBADRES
Vanaf heden vindt u op dit webadres www. rknicolaaskerkedam.nl alle nieuws betreffende onze geloofsgemeenschap. Het oude webadres www.parochieedam.nl is komen te vervallen.   
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.
 
 
 

Joke
JOKE GREUTER – MISDIENAAR MET PENSIOEN
 Op zondag 17 september neemt Joke Greuter afscheid als misdienaar van de RK Nicolaaskerk in Edam. Joke werd in 1942 geboren in een gezin met 14 kinderen: acht meiden en zes jongens. Toen haar ouders overleden is zij met haar zus Gré in het ouderlijk huis aan de Brouwersgracht blijven wonen totdat haar zus Gré in 2001 naar de Meermin ging. Joke verhuisde toen naar de Koningshoeve en later ging ze in Volendam wonen, in een flat van Odeon op de Henegouwen.

Joke heeft 25 jaar in de huishouding en de keuken van de Koningshoeve gewerkt, daarna nog 15 jaar in de Meermin. Daarnaast is Joke bijna 50 jaar misdienaar geweest in de Nicolaasparochie in Edam.

Op 2 augustus is Joke 75 jaar geworden en daarom vond ze het tijd worden om met ‘pensioen’ te gaan. Tijdens de Eucharistieviering van 17 september verricht zij voor de laatste keer de handelingen die bij de taak van een misdienaar horen. Joke heeft heel veel ervaring als misdienaar en was daardoor vaak een steun en toeverlaat voor de, nog maar kort gewijde, jonge priesters die in de Nicolaaskerk voorgingen tijdens de mis.

Joke zal zeker erg gemist worden als misdienaar want na zo’n lange tijd valt zij haast niet weg te denken van het altaar. Natuurlijk laat de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Joke niet gaan zonder haar heel hartelijk te bedanken voor al haar bewezen diensten. Dit betekent dan ook een feestelijk afscheid op zondag de 17e september met medewerking van het gelegenheidskoor o.l.v. Koos Klok en een extra lekker kopje koffie na de viering én natuurlijk met iets lekkers erbij!

 
Nadere informatie bij Christine Vreeswijk
Tel. O6-18167991
 
MEDEDELINGEN WEEKEND 16 & 17 SEPTEMBER
Op zaterdag 23 september is er in om 19.00 uur in onze kerk een Eucharistieviering. Deze viering wordt gecelebreerd door kapelaan Piets.
 
Op zondag 24 september is er in onze kerk geen viering. Op die dag is in de Grote Kerk de oecumenische Vredesdienst van de Raad van Kerken. Voorgangers tijdens deze dienst zijn dominee Mirjam Koole en diaken Thom van der Woude.
Na afloop van deze Vredesdienst is er koffie.

Na de koffie is er gelegenheid om deel te nemen aan de Vredeswandeling door Edam. Deze vredeswandeling wordt georganiseerd door onze eigen werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vredesopbouw.

U wordt van harte uitgenodigd voor de Vredesdienst en  voor de Vredeswandeling

 

 
VERJAARDAG KAPELAAN TESFAY
Maandag 11 september is kapelaan Tesfay jarig en dat wil hij op zondag 10 september een beetje met ons vieren. Daarom krijgt u na de viering een lekkere traktatie bij de koffie. 
AFWEZIGHEID KAPELAAN TESFAY
Kapelaan Tesfay is van 13 september tot en met 24 oktober op vakantie naar Ethiopië. Diaken Henk Bak zal hem – indien nodig – vervangen. Mocht u tijdens deze weken pastorale zorg nodig hebben, kunt u contact opnemen met diaken Henk.
Tel: 06 36429115 / Email: nicolaas.antonius@gmail.com
WATERDAG – WEDEROM EEN GROOT SUCCES
Waterdag was weer een supergezellige dag. Het weer was perfect, een stralend zonnetje, een wolk hier en daar zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een flink aantal enthousiaste leden van de koren St. Caecilia en Cantate Domino hebben zich ingezet door cake te bakken, te sponsoren of te helpen bij het koffie/thee zetten en schenken. We hebben een ontzettend leuke dag gehad en ontelbaar veel kopjes koffie, thee en plakjes cake verkocht.
 
De opbrengst – ruim 1000 euro – wordt verdeeld over de beide koren. Daarnaast is er met verkoop van cd’s en wat andere spulletjes nog € 256,20  voor Ethiopië verdiend. Een prachtig resultaat!
 
Alle vrijwilligers, sponsoren en verkopers, hartelijk dank voor jullie bijdrage! We rekenen volgend jaar weer op jullie!
Christine

waterdag
Voor meer foto's van de Waterdag, genomen door Jos de Lange, klikt u hier.


VRIJDAG- EN ZATERDAGVIERINGEN
Vanaf 1 oktober worden de zaterdagavond-vieringen weer in de Ontmoeting gehouden. Het rozenkrans bidden is in de maand oktober voorafgaand aan de eucharistievieringen op de zaterdagavond om 18.30 uur.
GEZELLIGE MIDDAG BURGHWALL
Ook de komende maand wordt er weer een gezellige middag in de Burghwall georganiseerd door de PCI en de bezoekersgroep.
Op woensdag 20 september staan de deuren van de Burghwall weer van 14.00 tot 16.30 uur voor u open. Iedereen is van harte welkom! Voor gebruik van de taxidienst, kunt u contact opnemen  met Els Knook  (e.knook@pci-koningshoeve.nl of 0299 371527).
PCI/Bezoekersgroep
 


 
CREATIEVE MIDDAGEN MOV
Dinsdag 11 september gaan we weer aan de slag met het maken van allerlei leuke kerstspulletjes die we tijdens de Advent achter in de kerk en op de ideële kerstmarkt gaan verkoop ten bate van het doel van de Adventsactie. Kom gerust een keer langs. Je bent van harte welkom, de koffie/thee staat klaar! We zijn elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur in de Ontmoeting.
 
Christine
 CONCERTMIDDAG – HERFSTKLEUREN  
Op zondag 29 oktober organiseert Cantate Domino het zondagmiddagconcert ‘Herfstkleuren’ met spetterende optredens van de Hoornse Brassband en het Boboli Ensemble. Verder kunt u luisteren naar een optreden van de koren Voices Santé en Cantate Domino. Aanvang 14.00 uur. In de oktober editie volgt verder informatie.
OECUMENISCHE VIERING
In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 51ste keer de Vredesweek.  U bent van harte uitgenodigd voor de oecumenische viering op 24 september.
In deze viering sluiten we aan bij het thema ‘De kracht van de verbeelding’.
De viering vindt plaats op zondag 24 september om 10.00 uur in de Grote Kerk. Voorgangers zijn ds. Mirjam Koole en diaken Thom van der Woude.
Het koor Psallite o.l.v. Frans Molenaar zal deze viering muzikaal opluisteren. Jan van Ginkel begeleidt de samenzang op het orgel. U bent allen van harte welkom. Na afloop staat de koffie klaar.
 
Na de koffie kunt u meedoen aan de vredeswandeling ‘Wandel de Vrede’, start 11.30 uur vanuit de Grote Kerk.
 MOV Wandel de vrede op 24 september
Met een stadswandeling langs alle kerkgebouwen van Edam willen we aandacht schenken aan de bittere noodzaak om te blijven geloven in vrede. In een klimaat van dreigen met nucleaire aanvallen, in een tijd van gewetenloos geweld tegen andersdenkenden en bloedige burgeroorlogen is het goed te laten zien dat het ook anders kan, op kleine schaal en in de eigen omgeving. Door mensen samen te brengen die elk op hun eigen manier proberen de wereld een stukje beter willen maken willen we uiting geven aan ons gevoel van verbondenheid.
 
“Wandel de vrede” hebben we de vredeswandeling op 24 september genoemd. Het is de afsluiting van de vredesweek die elk jaar door de interkerkelijke organisatie PAX en de Raad van Kerken in Nederland georganiseerd wordt. Het thema dit jaar is “De kracht van verbeelding”. In veel plaatsen in Nederland wordt in het kader van de vredesweek een “Walk of Peace” georganiseerd. Nu ook in Edam!
 
De route is als volgt: Start bij de Grote Kerk, na de oecumenische vredesdienst, om ongeveer 11.30 uur. Daarna lopen we langs de Doopsgezinde Vermaning naar het Groenland, via de Achterhaven, Nieuwe Haven, Bult en Kwakelbrug gaan we naar de Kleine Kerk (Speeltoren), en vervolgens door naar de Protestantse Kerk De Swaen. We eindigen bij de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Napraten met koffie en een broodje is in gebouw de Ontmoeting.
 
In de kerken die open zijn kunnen we een kijkje nemen, iets horen over wat de mensen daar bezig houdt en met een lied of een gebed onze wens naar vrede uitdrukken.
 
De Raad van Kerken heeft zich achter het initiatief gesteld. De MOV-groep van de Franciscusparochie is met de voorbereiding begonnen en hoopt een grote groep mensen aan te treffen op zondag 24 september, om mee te lopen.
MOV groep Franciscusparochie
MOTORTOURTOCHT – ‘RONKEND DE VREDESWEEK UIT’
Zaterdag 23 september is het weer zover, dan wordt de 6e editie van gereden van de interkerkelijke vredesrit “ronkend de Vredesweek uit”
 
Dit keer verzamelen we weer  om 9.00 uur bij de Grote Kerk Edam.
In de hulpkerk starten we met een kop koffie en wat lekkers om vervolgens op weg te gaan voor een mooie toertocht.
We hebben dit keer een mooie route uitgezet door het midden van Noord-Holland. We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn en sluiten de dag af met een glaasje en een hapje in de Ontmoeting.
 
De deelname aan deze rit is wederom gratis, echter de gemaakte kosten voor koffie, lunch en afsluitende borrel zijn voor eigen rekening.
Inschrijving kan weer bij Rien de Vries.
Dat kan telefonisch: 06 22 94 83 05, maar ook ( liever) per e-mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
DIERENDAGVIERING - 8 OKTOBER IN MONNICKENDAM
Beste kinderen, moeders en vaders, oma’s en opa’s, tantes en ooms, nichten en neven, op 8 oktober is er in Monnickendam een familieviering. We vieren dan het feest van St. Franciscus: Dierendag. Ook dit jaar zullen er op het kerkplein van de HH Nicolaas en Antoniuskerk in Monnickendam, zoals  we dat gewend zijn, weer allerlei dieren staan.
Alle kinderen uit de St. Franciscus parochie, dus ook uit Edam en Ilpendam, zijn van harte uitgenodigd om hun huisdier en of knuffeldier mee te nemen naar de viering.
De viering begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie voor de groters en een glaasje fris voor de kinderen.                                    
 
Het Jeugdcomité Monnickendam
EXTRA COLLECTE – Vredesweek
De interkerkelijke organisatie PAX organiseert van 16 t/m 24 september de nationale Vredesweek. Door heel Nederland worden er tijdens de Vredesweek festivals, lezingen, vieringen, wandelingen, debatten en filmavonden georganiseerd.
Onze MOV-groep organiseert met de andere kerken van Edam een vredeswandeling op 24 september, direct na de oecumenische vredesdienst in de Grote Kerk. In onze eigen kerk is op de zondag ervoor, 17 september, een tweede collecte. De MOV-groep beveelt deze bij iedereen aan.
 
 
 


PAROCHIËLE ONDERSCHEIDING?
U staat er wellicht niet altijd bij stil, maar zonder de vele vrijwilligers van de Nicolaaskerk zou veel van wat zo gewoon lijkt  en bij onze kerk lijkt te horen, helemaal niet gebeuren.
Er wordt heel veel gedaan door lieve mensen die zich, soms in stilte en soms wat zichtbaarder, inzetten bij de vele werkzaamheden en taken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Materieel, maar zeker ook op liturgisch gebied. Wij willen jaarlijks één van die vrijwilligers in het zonnetje zetten door hem of haar de Parochiële Onderscheiding toe te kennen, als vrijwilliger van het jaar.
Maar natuurlijk willen we die toekenning niet op eigen houtje doen. Die eer gunnen we graag aan onze parochianen.
Daarom vragen wij u om mee te werken aan de voordracht van één van deze vrijwilligers. U kent vast wel iemand waarvan u vindt dat hij extra waardering verdient. U kunt de naam van uw kandidaat in een gesloten enveloppe afgeven bij de pastorie, onder vermelding POC. Tijdens de viering op Startzondag zult u dan ontdekken of uw voordracht is gehonoreerd. Wij hopen op uw medewerking.
 
De Locatieraad van de RK Nicolaaskerk

FAMILIEVIERINGEN
Op woensdag 19 juli was er een brainstormavond over de toekomst en invulling van de familievieringen. Dit naar aanleiding van een brief van Koos Klok waarin hij zijn zorgen over de vorm en inhoud van deze vieringen kenbaar maakte. We hebben met een afvaardiging van de werkgroep, de kapelaan en de locatieraad de punten besproken die Koos op papier gezet had.
Centraal stonden de vragen:
-          Waarom houden we familievieringen?
-          Wie willen we daarmee bereiken?
-          Hoe willen we dat vormgeven?’
We houden familievieringen voor de (jonge) gezinnen in onze parochie om op een voor de kinderen begrijpelijke manier ons katholieke geloof met elkaar te vieren. De kapelaan benadrukte dat het niet zozeer gaat om hordes mensen naar de kerk te krijgen maar dat het gaat om het uitdragen van het katholieke geloof.
 
Vraag 1 en 2 zijn hiermee in het kort beantwoord. Maar hoe geven we dat vorm? Moet het een officiële mis zijn? Mag het een kinderviering zijn? Hoe zit het met een woord en gebedsviering?
 
We hebben er met elkaar over gediscussieerd, er zijn vele ideeën en meningen. Samen met kapelaan Tesfay zijn we tot de slotsom gekomen dat wij voor  de familievieringen een eucharistieviering aanbieden waarin het evangelie en het eucharistisch gebed vaste waarden zijn, maar dat er volop ruimte mag zijn voor eigen inbreng in de vorm van gebedjes, gedichtjes, een PowerPoint presentatie (voor bijvoorbeeld de uitleg van het Evangelie) om een zo begrijpelijk mogelijk geheel te krijgen.

Een van de dingen die we samen hebben afgesproken is: Wanneer er een familieviering is, dan zingt het gelegenheidskoor onder leiding van Koos. Op deze manier is het duidelijk voor iedereen en kan het gelegenheidskoor ook wat aan repertoire-opbouw doen.

Voor de komende tijd staan er twee activiteiten op het programma.
Dat zijn de dierendagviering in Monnickendam en de familieviering op de 1e zondag van de Advent. De eerste zondag van de Advent zal nog gaan zoals op het rooster vermeld staat met medewerking van Cantate Domino. Vanaf de herdertjesviering zullen de familievieringen ingepast worden in het korenrooster en muzikaal begeleid worden door het gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok.
 
Koos zal vanaf nu meer betrokken zijn bij de samenstelling van de familievieringen, zodat de liedjes die gezongen worden bij de viering passen. Al met al was het een nuttige en verhelderende avond. Nu aan de slag!

Anneke Lansen
BEDEVAART - ONZE LIEVE VROUWE TER NOOD HEILOO
Zondag 17 september 2017 wordt voor de 109e keer de Westfriese bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood georganiseerd. Mensen van binnen en buiten Westfriesland komen naar Heiloo om op voorspraak van Maria te bidden, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om naar Maria te gaan, zeker in deze tijd.
 
Het programma is als volgt:
10.30 uur: Heilige Mis m.m.v. Bedevaartskoor Ubi Caritas
12.45 uur: Stille Aanbidding
13.15 uur: Afsluitend Marialof
Intenties voor de H. Mis kunt u opgeven via het secretariaat van de bedevaartsplaats. Per adres: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. Per telefoon, behalve op woensdag op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur: 072 5051288. Email: info@olvternood.nl.
 MISDIENAARSUITJE
Zondag 2 juli 11.30 u vertrokken wij: kapelaan Tesfay, Martijn, Judith en ondergetekende, en misdienaars Eva, Maria, Thije, Jasmijn, Yannick, John, Christian, Ruben, Lukas, George, Jack, (Nathan was ook mee) vanuit Edam naar Volendam. De Marken-express bracht ons in een half uur varen naar Marken. We genoten van het fraaie eiland met bezienswaardigheden. Ieder kwam voldaan en enthousiast terug.

Greetje Snoek

  
 


H. VORMSEL
Zondag 11 juni ontvIngen 12 vormelingen het H. Vormsel uit handen van vormheer deken Cassee. De vormelingen waren Ruben en Lukas van der Made uit Volendam, Corinda, Mika, Kai en Aike van der Lei en Mathijs Orfino uit Monnickendam en Rens Lubrecht, Thaam Roeleveld, Dean Bakker, Jesper Huiberts en Emma Olsthoorn uit Ilpendam. De vormselviering, met muzikale ondersteuning van het Monnickendamse St. Caecilia, vond plaats in de HH. Nicolaas en Antoniuskerk te Monnickendam. 
Voor een fotoverslag klikt u hier.
 
 

 
ZOMERSE TENTOONSTELLING IN ONZE KERK
Ook dit jaar is er in de kaasmarktperiode en op Open Monumentendag weer een tentoonstelling in onze kerk.
Ditmaal betreft het borduurwerk van albe’s, superplies, bursa’s, palla’s en communiebank kleden.
Borduurwerk met schier eindeloos geduld, kunstzinnigheid en vooral met veel liefde uitgevoerd door onder andere zusters
van het voormalige klooster van de  Koningshoeve en vooral door wijlen mevrouw Buhrs.
Openingstijden gedurende de maanden juli en augustus op de zondagen van 11.30 tot 15.30 en op de woensdagen van 11.00  tot 15.00 uur. Op monumentendag, 10 september, van 11.30 tot 15.00 uur.
WEBSITE PCI
Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .
 

 

   

Kerkdeur