NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

 

 
  
NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM
HIer vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus. Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.
 KERSTSAMENZANG RAAD VAN KERKEN
Logo RvK

“SAMEN ZINGEND OP WEG NAAR HET KERSTFEEST”

Op woensdag 20 december 2017 houdt de Raad van Kerken Edam-Volendam haar traditionele
‘Kerstsamenzang voor iedereen’
in de RK Nicolaaskerk aan de Voorhaven in Edam.

Samen zingend op weg naar Kerstmis, een passende en prachtige manier om in de kerstsfeer te komen.
De muzikale medewerking wordt ook dit jaar verleend door het “Koninklijk Edams Fanfarecorps”  onder leiding van Dim van den Berge.
Tijdens de samenzang wordt het orgel bespeeld door organist Jan van Ginkel .
 
AANVANG: 19.30 uur

Er zal tijdens de  Kerstsamenzang een collecte worden gehouden Met de opbrengst steunen we zoals gebruikelijk weer een goed doel. Dat is deze keer de ‘Stichting Bootvluchteling’, ten bate van de opvang in kamp Moria op Lesbos.
 ‘’
De Raad van Kerken nodigt jong en oud- en iedereen daar tussenin van harte uit om bij deze Kerstsamenzang aanwezig te zijn.
Na afloop kunt u elkaar ontmoeten en onder het genot van een passende traktatie nog wat na  praten.

De Raad van Kerken Edam-Volendam wenst u ook vanaf deze plaats ‘Vredige Kerstdagen’ en een ‘Gelukkig en Gezegend 2018’ toe.
 
 
Klik op de link voor de aankondiging: Poster Kerst Raad van Kerken
TIJDENS EN ROND KERSTMIS IN DE NICOLAASKERK EDAM
Op woensdag 20 december is om 19.30 uur in de R.K. Nicolaaskerk de Kerstsamenzang voor iedereen m.m.v. het Koninklijk Edams Fanfarecorps onder leiding van Dim van den Berge. Tijdens de samenzang wordt het orgel bespeeld door organist Jan van Ginkel.
 
Op donderdag 21 december is er om 15.00 uur een speciale kerstviering voor senioren, m.m.v. Sint Caecilia. Vrijwilligers zorgen voor vervoer naar de kerk en weer naar huis. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij Nel Conijn, tel: 36 28 89 of Els Knook, tel: 37 15 27. De locatieraad hoopt op de komst van veel senioren voor deze bijzondere eucharistieviering. Na de viering staat de koffie en thee met kerstbrood voor iedereen klaar.
 
Zondag 24 december is er ’s morgens om 10.00 uur een stille mis.
 
Zondag 24 december is om 17.30 uur de Herdertjesmis. Een Kerstviering voor jonge gezinnen waarbij een gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok de muzikale ondersteuning zal verzorgen.
 
Om 22.00 uur is de Nachtmis, m.m.v. het Projectkoor Edam en orkest o.l.v. Joep van der Oord. Uitgevoerd wordt de Missa Festiva van John Leavitt.
 
Maandag 25 december is om 10.00 uur de Hoogmis met medewerking van Cantate Domino en instrumentale begeleiding door Marianne Ebbers (viola da gamba) en Truus Knook (gitaar). Gezongen worden o.a. het Halleluja van Händel en The Holy City.
 
Om 14.00 uur is zoals gebruikelijk het ‘Kindje Wiegen’ voor de kleintjes. Kinderen gaan samen zingen, muziek maken en naar het kerstverhaal luisteren bij de kerststal. Er zijn muziekinstrumentjes voor de kleintjes om muziek te maken bij de liedjes. Groot en klein is van harte welkom.
 
Zondag 31 december Oudejaarsdag is er om 16.00 uur een Oudejaarsdankviering. In deze viering zeggen we dank voor het voorbije jaar. Na afloop staan er koffie, Glühwein en oliebollen voor u klaar.
 
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag is om 10.00 uur de eerste viering in het nieuwe jaar. Met medewerking van Sint Caecilia. Na de viering kunt u elkaar tijdens de Nieuwjaarskoffie in de kerk alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen.
JAN SLAGER BIJ PETROS BERGALEZING: “2 Miljard extra voor verpleeghuiszorg is een sigaar uit eigen doos”
Jan Slagter

Op vrijdag 24 november hield Jan Slagter de Petros Bergalezing, een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt door een werkgroep van de Nicolaaskerk in Edam. Jan Slagter is bekend als directeur van omroep MAX maar ook vanwege zijn actieve opstelling ten aanzien van de verpleeghuiszorg in Nederland.
 
Slagter zei het klip en klaar: “Zorg kost geld. Waarom zeurt iedereen zo over de vergrijzing en de stijgende kosten van de ouderenzorg? Ik kan het niet helpen dat er steeds meer ouderen komen. Zorg kost geld. En als het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen moeten ze ook voldoende middelen voor de thuiszorg vrij maken.”
 
Slagter had scherpe kritiek op de kabinetsplannen. Vorige maand bleek dat het kabinet in totaal 2 miljard euro extra gaat uitgeven aan verpleeghuiszorg. Dat is een gevolg van nieuwe kwaliteitsrichtlijnen waar de Tweede Kamer zonder de consequenties te beseffen mee akkoord is gegaan. Het lijkt mooi dat er meer geld naar de verpleeghuiszorg gaat, maar Jan Slagter was kritisch: “Als we nu kijken naar hoe we er voorstaan met het Kabinet Rutte III gaat er wel zo’n 2  miljard extra naar de verpleeghuiszorg, maar de ziekenhuizen,  de GGZ, de huisartsen, en de wijkverpleging moeten 1,9 miljard besparen. Het is een sigaar uit eigen doos!”
 
Jan Slagter stelde zich achter het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers, die pleiten voor een radicale omzwaai in de verpleeghuizen: pas het budget aan wat nodig is voor een goede zorg, stop de overdaad aan administratie en verminder de overhead. Slagter paste dat zelf toe bij het door hem gestichte Ben Oude NijHuis, een kleinschalige woonvorm voor demente bejaarden die op 1 oktober de deuren opende.
 
Slagter kreeg na afloop van zijn lezing veel bijval vanwege zijn betrokkenheid en sterke argumentatie. “Hoe staat hij ten opzichte van de politieke partijen?” werd gevraagd in de discussie. “Ze mogen allemaal langskomen”, zei Jan.
 
De lezing werd afgewisseld met twee keer een optreden van het zangkwartet I Voci. Ze hadden voor de avond een speciaal programma samengesteld, met stukken van zestiende eeuwse componisten, maar ook modern werk, onder andere een prachtige uitvoering van “Da Rosa Rosiña” van Julio Dominguez, “Can’t buy me love” van de Beatles, en “Blackbird”, waarbij sopraan Juliette Besijn liet zien dat ze niet alleen kon zingen maar ook fluiten. Als een merel! Het optreden leidde tot een daverend applaus in de Nicolaaskerk.
I Voci
 
Bij de foto’s
 
Jan Slagter in de Nicolaaskerk, 24 november
 
Zangkwartet I Voci, v.l.n.r. Juliette Besijn, Dominique van Rossum, Kees Schilder en Joost Zaunbrecher.

 


MEDEDELINGEN WEEKEND DECEMBER
De Adventsactie is dit jaar voor het project “Training voor moeders in Burkina Faso”. De tweede collectes met de Kerstdagen worden er aan besteed en de MOV-groep zal op de Kerstmarkt in de Grote Kerk spullen verkopen van de ‘creatiefgroep’, om daarmee de opbrengst nog verder te vergroten.
Ook staat vanaf volgende week de trommel voor de Adventsactie weer achter in de kerk.

Op zondag 17 december a.s. organiseert het Projectkoor Edam een kerstconcert in onze kerk. U kunt kaarten a € 10,- bestellen via de website van het projectkoor.
Als u dit lastig vindt dan kunt u, als het zangkoor Sint Caecilia de Mis zingt, kaarten kopen bij de dirigent Joep van der Oord.
Het koor zingt, zoals u heeft kunnen horen en zien, vandaag en nog op 10 december.
VAN KRIBBE NAAR KRIBBE – IN MONNICKENDAM
De kerststallententoonstelling uit de verzameling van Rita van Bavel in de kapel van de HH Nicolaas en Antoniuskerk aan het Noordeinde en de bijbehorende wandelroute in Monnickendam biedt bezoekers van 15 tot en met 30 december 2017  honderden kerststallen uit de hele wereld!
Grote, kleine, moderne en historische kerststallen staan opgesteld in tientallen vensters en etalages, die met elkaar verbonden zijn door een wandelroute in de sfeervolle, historische binnenstad van Monnickendam. Het paradepaardje is de levensgrote kerststal van kunstenaar Herman van Elteren, die onder de Waegh te bewonderen is. Op 10 december is er ook een tweedehands kerstmarkt in de kerk, van 11.30 uur tot 16.30 uur. Die dag is de tentoonstelling ook geopend. U bent van harte welkom!!!
Via de website kunt u de wandeling downloaden: www.waterlandseevenementen.nl  of verkrijgen in de kerk .
Ook in museum de Speeltoren is een route verkrijgbaar.
Veel wandel- en kijkplezier!!
Rita van Bavel-Bakker
Monnickendam
 
 


CREATIEVE MIDDAGEN MOV
In de maand december gaat de creatiefgroep de kerstmarkt voorbereiden. Alle spulletjes die door het jaar heen gemaakt zijn worden uitgezocht en geprijsd voor de ideële kerstmarkt die op zaterdag 16 december in de Grote Kerk plaatsvindt. U bent van harte welkom daar een bezoek te brengen. Het is altijd een erg gezellige dag met muzikale bijdragen van plaatselijke koren en orkesten. Alle opbrengsten zijn voor goede doelen.
We zullen tijdens de Advent ook weer achter in de kerk een tafel neerzetten waarop we de spulletjes te koop aanbieden.
 
MOV-CreatiefMOV – ADVENTSACTIE VOOR BURKINO FASO
De MOV-groep van de Franciscusparochie heeft het project “Training voor moeders in Burkina Faso” geadopteerd als het doel voor de komende Adventsactie. Tijdens de Advent zal er aandacht voor zijn, de tweede collectes met de Kerstdagen worden er aan besteed en de MOV-groep zal op de Kerstmarkt in de Grote Kerk spullen verkopen van de creatiefgroep, om daarmee de opbrengst nog verder te vergroten.
De Adventsactie steunt een opvangcentrum van de Zusters van de Goede Herder in de stad Bobo-Dioulasso, een stad in het zuiden van Burkina-Faso, een Frans sprekend land in West-Afrika. De zusters willen de cyclus van armoede, onwetendheid, geweld en uitbuiting, waarin veel vrouwen gevangen zitten, doorbreken. Naast opvang, begeleiding en psychologische hulp verzorgen zij onder meer opleidingen in catering, koken en banket. Jaarlijks volgen zo’n zestig meest alleenstaande moeders een training van drie maanden. Naast kooklessen staan lessen Frans en ICT op het programma, omdat deze vaardigheden de vrouwen helpen om werk te vinden.
Op initiatief van de zusters is in Bobo-Dioulasso het café-restaurant Yélèmany geopend, het eerste in zijn soort. Een aantal van de vrouwen die hebben leren koken en bakken kunnen er hun vaardigheden in de praktijk brengen. Ze verdienen er een klein maar stabiel inkomen mee. Met de inkomsten van het restaurant proberen de zusters weer nieuwe projecten te bekostigen.
 H. VORMSEL
Op woensdag 13 december is de informatieavond betreffende het heilig Vormsel. Kinderen in groep 8 die hun eerste Communie hebben gedaan komen in aanmerking voor het Vormsel. Mocht uw kind daarvoor in aanmerking komen bent u van harte welkom om 20.00 uur in de pastorie. Meer info bij Christine Vreeswijk.
 H. Vormselgroep
KERSTVIERING VOOR SENIOREN
Donderdag 21 december is zoals inmiddels al traditie is, de kerstviering voor senioren, om 15.00 uur in onze kerk.
Celebrant is kapelaan Tesfay en het koor St. Caecilia verleent haar muzikale medewerking. Een mooie viering in de sfeervol versierde kerk met na afloop koffie met kerstbrood. We hopen vele senioren te ontmoeten! U bent allen van harte welkom!
Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
 KERSTDINER VOOR OUDEREN
Het Nationaal Ouderenfonds organiseert in samenwerking met Van der Valk kerstdiners voor ouderen.  In Edam-Volendam wordt dit diner op woensdag 20 december gehouden in het Van der Valk Hotel Volendam.  Els Knook van de PCI coördineert dit kerstdiner; mensen hebben een uitnodiging thuis ontvangen.
  HERDERTJESMIS
Op zondag 24 december is om 17.30 uur de Herdertjesmis m.m.v. ’t Gelegenheidskoor o.l.v. Koos Klok. De viering zal dit jaar in een iets ander jasje steken dan de voorgaande jaren. Dit jaar geen toneelstuk of film, maar een andere vorm waarin plaats is voor alle aanwezige kinderen. Het kerstverhaal wordt verteld en we zingen mooie kerstliedjes met elkaar. Vanzelfsprekend weer met de muziekinstrumentjes erbij, zodat alle kinderen mee kunnen doen. Zo maken we er met elkaar een mooie sfeervolle viering van.
 KINDJE WIEGEN
Op 1e Kerstdag is er ’s middags om 14.00 uur ‘Kindje wiegen’.
Dit is een kort sfeervol en laagdrempelig samenzijn, speciaal voor de allerkleinsten, hun (groot)ouders, ooms en tantes, en verder iedereen die het leuk vindt. We vertellen over het kerstverhaal en we zingen de bekende kerstliedjes bij de stal. Er zijn eenvoudige muziekinstrumentjes voor de kinderen om op te spelen bij de liedjes. Iedereen is van harte welkom.ALLE ACTIVITEITEN ROND KERSTMIS OP EEN RIJTJE

16-12 MOV-groep op de Ideële kerstmarkt
10.00 – 16.00
17-12 Concert Projectkoor Edam
15.00
19-12 KVG kerstviering
-Daarna koffie met wat lekkers in de Burghwall
19.00
20-12    Van der Valk kerstdiner voor senioren
17.00
20-12 Kerstsamenzang in onze kerk
m.m.v. Koninklijk Edams Fanfarekorps
19.30
21-12 Kerstviering voor senioren        
-Na afloop koffie met kerstbrood
15.00
22-12 Groep 3 Trimaran bezoekt kerk            
-Kinderen luisteren naar het kerstverhaal bij de kerststal
13.30
23-12 Repetitie Gelegenheidskoor
’s Avonds is er geen viering
14.45
24-12 Eucharistieviering met samenzang
10.00
24-12 Herdertjesmis m.m.v. Gelegenheidskoor
-Kerstviering voor kinderen en familie
17.30
24-12 Nachtmis m.m.v. Projectkoor Edam
22.00
25-12 Hoogmis m.m.v. Cantate Domino
10.00
25-12 Kindje Wiegen
-Een laagdrempelig samenzijn: luisteren naar het kerstverhaal en samen kerstliedjes zingen
14.00
26-12 Eucharistieviering met samenzang
10.00
28-12 Excursie kerststallententoonstelling
-Communicanten en andere kinderen gaan op bezoek in Egmond om de kerststallen te bekijken
10.00
30-12 Geen zaterdagavondviering
 
31-12 Oudejaarsdankmis                               
-Na afloop koffie met oliebollen en glühwein
16.00
1-1-18 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
-Na afloop is er tijdens de nieuwjaarskoffie tijd voor de beste wensen
10.00

                       
PAROCHIEREIS 2018 GAAT NAAR WENEN EN PRAAG
De werkgroep Parochiereizen is er weer in geslaagd om in samenwerking met Maaskant Reizen een prachtige 10-daagse reis voor u samen te stellen. Via een mooie route gaan we van 20 tot 29 juni met een luxe touringcar naar Wenen en Praag. We zullen een aantal dagen in beide steden verblijven en de hoogtepunten daarvan, zoals paleis Schönbrunn (bekend van Sissi), de Abdij van Melk en de Praagse Burcht, onder leiding van een gids bezoeken. Op de terugweg brengen we nog een bezoek aan Dresden.
 
De reis komt op € 790 per persoon. Dit is inclusief overnachtingen, ontbijt en diner, koffie met vlaai op de heenreis, boottocht en entreegelden voor de in het programma opgenomen excursies. Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 185. Niet inbegrepen zijn de lunches en reis- en annuleringsverzekeringen.
 
Bent u geïnteresseerd? Of wilt u deelnemen aan deze reis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Christine Vreeswijk (06 18167991 of christinevreeswijk@rknicolaaskerkedam.nl).
Eerdere deelnemers aan de parochiereizen ontvangen een uitnodiging per email of post.
 
De werkgroep Parochiereizen Edam
 GEFELICITEERD!
Annelies Pels werd na de viering van Christus Koning verrast met de parochiële onderscheiding voor al haar inzet voor onze geloofsgemeenschap. Van harte gefeliciteerd, Annelies, je hebt hem dubbel en dwars verdiend!
EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Deze maand gaat de catechese voor de communicanten weer van start. Hieronder ziet u de diverse activiteiten en lessen die de kinderen gaan volgen.
Aanmelden kan bij margretasnoek@hetnet.nl.
We wensen de kinderen een mooie tijd van voorbereiding toe.

Informatieavond ouders di 14 nov 20 u Ontmoeting
Les 1 wo 22 nov 13.30 u  tot 15 u Ontmoeting
Les 2    wo 29 nov 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Kapelmiddag Heiloo za 9 dec 14 - 17 u vertrek 13 u
Egmond kerststallententoonstelling do 28 december 10 u  
Les 3 wo 17 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 4 wo 24 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 5   wo 7 feb 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 6   wo 14 feb collage maken Ontmoeting
Oefenen presentatieviering vrij 16 feb pastorie/kerk
Presentatieviering zo 18 feb Kerk
2e ouderavond di 20 feb 20 u Ontmoeting
Les 7    wo 7 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 8   wo 14 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 9 wo 4 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 10 wo 11 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Oefenen EHC viering wo 18 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
Oefenen EHC viering wo 20 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
EHC viering  zondag 22 april Kerk
Evaluatie ouders di 1 mei 20 u Ontmoeting
Evaluatie kinderen wo 2 mei 13.30 tot 15 u Ontmoeting                                           
VRIJDAG- EN ZATERDAGVIERINGEN
Vanaf 1 oktober worden de zaterdagavond-vieringen weer in de Ontmoeting gehouden. Het rozenkransgebed is in de maand oktober voorafgaand aan de eucharistievieringen op de zaterdagavond om 18.30 uur.
 


KINDEREN HELPEN MET (OUDE) CADEAUBONNEN
Heeft u misschien nog (oude) cadeaubonnen en/of giftcards liggen waar u niks mee doet? Met uw bonnen helpt u direct kinderen die nu geen familie meer hebben aan een veilig en liefdevol thuis. Zelfs met verlopen cadeaubonnen kunt u kinderen helpen!
Met de waarde van de bonnen helpt u kinderen die geen veilig thuis hebben.
 
Het enige wat u hoeft te doen is de bonnen en een briefje met uw naam en adres in een envelop opsturen naar: 
SOS Kinderdorpen
t.a.v. Doneer cadeaubon
Antwoordnummer 46001
1060 VB  Amsterdam
 
SOS Kinderdorpen heeft afspraken met de uitgevers van de bon(nen) om de waarde te kunnen verzilveren. Na controle door de uitgever, wordt het bedrag naar ons overgemaakt en worden kinderen geholpen die geen familie meer hebben. 
 
Welke cadeaubonnen kan je doneren?
Zo goed als alle landelijk geaccepteerde cadeaubonnen (ook verlopen cadeaubonnen): VVV bonnen; bonnen van winkelketens zoals de Bijenkorf, HEMA, Etos etc.; bonnen van zelfstandige winkels; de Nationale Bioscoopbon, Diner- of Boekenbon.
Daarnaast zijn giftcards (met eventuele restbedragen) ook van harte welkom.  
 
U mag de bonnen ook in de brievenbus van de pastorie of in de bus voor misintenties in de kerk doen. Ik zal er voor zorgen dat de bonnen op de goede plaats terecht komen.
Christine/MOV-groep
 WEBSITE PCI
Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .

 

   

Kerkdeur