Heilige Franciscus > Edam Ilpendam Monnickendam
 


NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP


 

  FOTOALBUM
Het fotoalbum is weer verrijkt met mooie foto's van de afgelopen vieringen, gemaakt door Selene Veerman en Jos de Lange. Klik in het menu op Fotoalbum en u vindt hier heel veel foto's van onze parochie.

  


MISDIENAARSUITJE
Zondag 8 juli vond het misdienaarsuitje plaats. Op deze stralende dag bezochten onze jonge misdienaars een bezoek aan het Twiske waar onder andere ook werd gevaren.  Kapelaan Tesfay mocht ook meegenieten op deze dag. De onderstaande foto werd gemaakt door Margreta Snoek.
MisdienaarsuitjeMEDEDELINGEN WEEKEND 7 & 8 JULI
Woensdag 11 juli is er ’s morgens om 10.30 uur in de Meermin een eucharistieviering voor onze senioren. Kapelaan Tesfay is de celebrant.

Op zaterdag 14 juli is om 19.00 uur in onze kerk de eucharistieviering, gecelebreerd door pastoor Stomp.

Zondag 15 juli is om 10.00 uur de Woord en Communieviering, gecelebreerd door diaken Thom van der Woude. Deze viering is met samenzang.

Elke zondag tijdens de eucharistieviering is er ook een kinder-woorddienst in de pastorie. Hierbij horen de kinderen op hun eigen niveau de verhalen over Jezus.
Ze worden daarom van harte uitgenodigd om ook op deze zondag samen met hun ouders naar de kerk te komen.

Onze kerk is in de zomerperiode op zondag en woensdag opengesteld voor het publiek. Op zondag is dat van 11.30 uur tot 15.30 uur en op de woensdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens deze openstelling kunnen bezoekers ook de schilderijententoonstelling bezoeken.
VIERING HEILIG VORMSEL
Op 27 mei ontvingen Indy Collet, Lily Veerman, Gabriel Hannawi, Christian Khamis en Jasmijn de Jong het Heilig Vormsel. Ze werden op het Vormsel voorbereid door Carin van Leeuwen en Roos Meijers. Het was een mooie viering waarin Deken Ton Cassee en kapelaan Tesfay voorgingen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Nicolaaskoor, voorheen het Gelegenheidskoor.
Hier treft u alvast een aantal foto's aan. Voor alle foto's gaat u naar ons fotoalbum, dat u bereikt door op deze link te klikken: FOTOALBUM
vormelingen

vormelingenmeisjes

jongens
PINKSTERVUURVIERING 19 MEI

Op zaterdag 19 mei vond de traditionele Pinkstervuurviering plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken Edam-Volendam. Voorgangers waren dominee Nico Schoevers (predikant Middenbeemster) en diaken Thom van der Woude.
De redelijk goed bezochte viering  kende dit jaar een primeur, namelijk het optreden van een Oecumenisch Gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok. Leden van de Kerkgemeente Edam-Volendam en parochianen van de Nicolaaskerk vormden samen een koor dat een viertal liederen ten gehore bracht, waaronder een prachtig Schots lied over de Geest van God.
Helaas liet het weer deze keer geen viering buiten toe en werd er uitgeweken naar de katholieke Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Dit weerhield de voorgangers er echter niet van een waar Pinkstervuur te ontsteken in de kerk. Het was een mooie viering waarin protestant en katholiek elkaar mochten ontmoeten, ook onder de koffie na de viering.
De foto's zijn gemaakt door Arie van Ginkel.
voorgangers

koor

pinkstervuur
EERSTE HEILIGE COMMUNIEVIERING 22 APRIL

Op 22 april jl. vond de Eerste Heilige Communieviering plaats waarin Ilva Burghouts, Linde van Velden, Nathan van der Made en Luuk van Rijn voor de eerste keer de Heilige Communie mochten ontvangen. Het was een feestelijke viering, waarvan een mooie reportage is gemaakt door Selene Veerman. Hier krijgt u alvast een voorproefje, wilt u de complete reportage zien, klik dan hier: EHC2018.

EHC1

EHC3

EHC5
HET NICOLAASKOOR (voorheen het Gelegenheidskoor)

De rooms-katholieke kerk is een nieuw koor rijker. Alhoewel dit eigenlijk niet helemaal waar is. Het reeds bestaande gelegenheidskoor is omgedoopt tot het Nicolaaskoor. Uiteraard niet te verwarren met de Nicolaas Cantorij van onze protestantse broeders en zusters.

Het gelegenheidskoor, en nu dus Nicolaaskoor, is een paar jaar terug ontstaan als alternatief voor het kinderkoor in de rooms-katholieke kerk. Ooit kende dit kinderkoor meer dan 20 leden, maar in de loop van de jaren is dit helaas opgehouden te bestaan.
Om de gezinsvieringen toch muzikaal te kunnen omlijsten is toen het gelegenheidskoor opgericht. Een soort pop-up of ad hoc koor met een wisselende samenstelling. Wie beschikbaar was en mee wilde zingen deed mee. Er werden eenvoudige liederen gezongen die een dag voor de viering werden geoefend en in de viering ten gehore werden gebracht onder leiding van Koos Klok die ook de begeleiding op gitaar verzorgde.

In de tussentijd is het gelegenheidskoor steeds meer gaan zingen en met name op de momenten dat er geen ander koor voorhanden was, maar er wel behoefte was aan muzikale ondersteuning. Om het koor wat steviger neer te zetten is kortgeleden besloten om de piano in te zetten voor de begeleiding en in de persoon van Lisette van Oosterom is een bekwame pianiste gevonden. Zij zal het koor voortaan gaan begeleiden terwijl het dirigentschap nog steeds door Koos Klok wordt ingevuld. Ook was het volgens meerdere parochianen nu tijd om de naam te wijzigen, vandaar Het Nicolaaskoor.

De uitgangspunten zijn echter ongewijzigd. Het koor houdt een bescheiden en dienende functie, en wil daarmee nadrukkelijk in dienst van de liturgie staan. Dat doen we met mooie en eenvoudige liederen, waarbij een uitstapje naar een tweestemmig lied tot de mogelijkheden behoort. De komende tijd zal het Nicolaaskoor iedere eerste zondag van de maand de muzikale omlijsting gaan verzorgen.

Lidmaatschap is niet vereist, men kan per keer besluiten om mee te zingen. Iedereen die enigszins kan zingen is van harte welkom. Er wordt op de zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur geoefend in De Ontmoeting om dan de zondag daarop volgend het geoefende te laten klinken in de viering.
Voorafgaande aan de oefenmiddag ontvangt iedereen die meezingt een mp3-tje met de ingezongen liederen, zodat thuis al geoefend kan worden.

Doel is en blijft, het ondersteunen van de viering met eenvoudige en mooie liederen, want het gaat immers om de liturgie en mocht je je in dit uitgangspunt kunnen vinden en bovendien graag willen zingen, stuur dan even een mailtje naar Koos Klok (jwklok@ziggo.nl) . Hij houdt je dan op de hoogte van wanneer er gezongen gaat worden en je kunt dan zelf per keer bepalen of je meezingt. Kortom, wel de vreugde van het zingen, maar verder geen verplichtingen.
 KINDERWOORDDIENST
De werkgroep familievieringen zal voortaan op elke zondag tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur een kinder-woorddienst houden in de pastorie. Tijdens deze kinderdienst wordt de lezing van die zondag in, voor kinderen begrijpelijke taal, uitgelegd en toegelicht.
De werkgroep nodigt alle kinderen met hun ouders uit om op zondag naar de kerk te komen om hierbij aanwezig te zijn.
De uitnodiging geldt natuurlijk ook voor opa’s en oma’s die hun kleinkinderen willen
meenemen.
 ROZENKRANSGEBED IN DE MEIMAAND
In de meimaand is er elke vrijdag weer ‘Rozenkransgebed’ De aanvang is 19.00 uur en er is daarna geen eucharistieviering. De Locatieraad heeft in overleg met kapelaan Tesfay besloten om voortaan voor deze vorm te kiezen.
Op de zaterdagavond, voorafgaand aan de eucharistieviering, bleek bij nader inzien geen goede keuze.
Wij hopen dat vele van onze gelovigen op vrijdagavond de inspiratie vinden om mee te doen aan dit rozenkransgebed ter ere van de Heilige Maria.
Samen tot haar bidden. Geeft kracht en troost.
 WATERLEIDING OP BEGRAAFPLAATS HERSTELD
De afgelopen maand, toen het weer wat droger en zonniger werd, was u gedwongen om zelf uw flesje of kannetje water mee te nemen naar de begraafplaats. De waterleiding die vanaf het Groot Westerbuiten door de sloot naar onze begraafplaats liep was namelijk tijdens baggerwerkzaamheden stuk geraakt. Dat was lastig voor u en daarom onze oprechte excuses daarvoor.
Het heeft even geduurd, maar de wateraansluiting op onze begraafplaats is op maandag 23 april weer hersteld. Vanaf nu kunt u weer water tappen voor de planten en bloemen op het graf van uw dierbare. Het tappunt is een klein beetje verplaatst om het makkelijker bereikbaar te maken.
 PAROCHIEREIS 2018
De parochiereis naar Wenen en Praag van 20 tot en met 29 juni gaat door. Het leek even spannend te worden omdat het verwachte aantal deelnemers in eerste instantie niet werd gehaald. Na een gesprek met de reisorganisator zijn alle wolken opgetrokken en staat het licht voor deze reis op heldergroen.
 
Nog een paar plaatsen vrij
Er zijn voor deze mooie reis nog een paar plaatsen beschikbaar. Mocht u dus spijt hebben dat u zich niet heeft ingeschreven, of om andere reden dit nog niet hebben gedaan, dan kunt u dat alsnog doen.
U kunt voor informatie over de kosten en andere zaken telefonisch contact opnemen met:
Rien de Vries, tel. 06-22948305
Ria van der Waart, tel. 06-27021966
Carin van Leeuwen, tel. 06-29262760
 PRESENTATIEVIERING VORMELINGEN
Op zondag 18 maart presenteerden vijf Vormelingen zich aan de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam. Dat gebeurde tijdens de speciale presentatieviering. Deze viering werd gecelebreerd door kapelaan Tesfay en het gelegenheidskoor dat de viering muzikaal opluisterde werd gedirigeerd door Koos Klok.
De vormelingen die zich presenteerden zijn: Indy Collet, Lily Veerman, Gabriel Hannawi, Christian Khamis en Jasmijn de Jong. Ze worden op het Vormsel voorbereid door Carin van Leeuwen en Roos Meijers.
Hier vindt u een aantal foto's gemaakt tijdens deze viering. De foto's zijn gemaakt door Jos de Lange.

v1

v2

v3
PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN
Op zondag 18 februari jl. mochten Ilva Burghouts, Linde van Velden, Nathan van der Made en Luuk van Rijn, als aankomende communicanten zich presenteren aan de geloofsgemeenschap. Het was een mooie viering waarin Kapelaan Tesfay voorging en de muziek werd verzorgd door het Gelegenheidskoor o.l.v. Koos Klok.
De communicantjes waren geholpen bij de voorbereiding door Greetje Snoek en Afke van Straalen. Hier een aantal foto's.
P1

P2

P3

P4

P5
AKTIE KERKBALANS
Op zaterdag 20 januari aanstaande gaat de actie Kerkbalans weer van start. De oproep van uw RK Nicolaaskerk en de Locatieraad om ook in het komend jaar weer financieel bij te dragen aan het in stand houden van ons Kerkgebouw. U ontvangt in dat  weekend van ons weer een informatieve brief over de financiële gang van zaken in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat dit u voldoende  reden geeft om ons ook in het komend jaar weer financieel te steunen. Uw steun blijft zeer zeker nodig. Wij rekenen dus op u.
 STOELEN OF BANKEN
Regelmatig bereiken ons geluiden van mensen die vinden dat de kerkbanken in onze kerk niet het comfort bieden dat zij, gelet op hun leeftijd- en/of hun fysieke toestand, prettig vinden. Voor hen soms een reden om maar niet naar de kerk te komen. Dat is natuurlijk wat wij als Locatieraad beslist niet willen en daarom hebben we besloten een proef te houden met het plaatsen van comfortabele stoelen voor in de kerk. Wij doen dit voor een periode van drie maanden en hopen dan voldoende informatie te hebben om te beoordelen of deze stoelen blijvend geplaatst moeten worden. Wij nodigen u van harte uit om, voor zover u óók comfortabeler wil zitten, van dit riante alternatief gebruik te maken. Weliswaar zit u dan voor in de kerk maar daar is het beslist goed uit te houden.
 
Namens de Locatieraad,
Simon Ruitenberg - secretaris
 EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Deze maand gaat de catechese voor de communicanten weer van start. Hieronder ziet u de diverse activiteiten en lessen die de kinderen gaan volgen.
Aanmelden kan bij margretasnoek@hetnet.nl.
We wensen de kinderen een mooie tijd van voorbereiding toe.

Informatieavond ouders di 14 nov 20 u Ontmoeting
Les 1 wo 22 nov 13.30 u  tot 15 u Ontmoeting
Les 2    wo 29 nov 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Kapelmiddag Heiloo za 9 dec 14 - 17 u vertrek 13 u
Egmond kerststallententoonstelling do 28 december 10 u  
Les 3 wo 17 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 4 wo 24 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 5   wo 7 feb 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 6   wo 14 feb collage maken Ontmoeting
Oefenen presentatieviering vrij 16 feb pastorie/kerk
Presentatieviering zo 18 feb Kerk
2e ouderavond di 20 feb 20 u Ontmoeting
Les 7    wo 7 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 8   wo 14 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 9 wo 4 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 10 wo 11 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Oefenen EHC viering wo 18 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
Oefenen EHC viering wo 20 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
EHC viering  zondag 22 april Kerk
Evaluatie ouders di 1 mei 20 u Ontmoeting
Evaluatie kinderen wo 2 mei 13.30 tot 15 u Ontmoeting                                           
KINDEREN HELPEN MET (OUDE) CADEAUBONNEN
Heeft u misschien nog (oude) cadeaubonnen en/of giftcards liggen waar u niks mee doet? Met uw bonnen helpt u direct kinderen die nu geen familie meer hebben aan een veilig en liefdevol thuis. Zelfs met verlopen cadeaubonnen kunt u kinderen helpen!
Met de waarde van de bonnen helpt u kinderen die geen veilig thuis hebben.
 
Het enige wat u hoeft te doen is de bonnen en een briefje met uw naam en adres in een envelop opsturen naar: 
SOS Kinderdorpen
t.a.v. Doneer cadeaubon
Antwoordnummer 46001
1060 VB  Amsterdam
 
SOS Kinderdorpen heeft afspraken met de uitgevers van de bon(nen) om de waarde te kunnen verzilveren. Na controle door de uitgever, wordt het bedrag naar ons overgemaakt en worden kinderen geholpen die geen familie meer hebben. 
 
Welke cadeaubonnen kan je doneren?
Zo goed als alle landelijk geaccepteerde cadeaubonnen (ook verlopen cadeaubonnen): VVV bonnen; bonnen van winkelketens zoals de Bijenkorf, HEMA, Etos etc.; bonnen van zelfstandige winkels; de Nationale Bioscoopbon, Diner- of Boekenbon.
Daarnaast zijn giftcards (met eventuele restbedragen) ook van harte welkom.  
 
U mag de bonnen ook in de brievenbus van de pastorie of in de bus voor misintenties in de kerk doen. Ik zal er voor zorgen dat de bonnen op de goede plaats terecht komen.

MOV-groep

NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM
Hier vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus. Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.


WEBSITE PCI
Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .