Heilige Franciscus > Edam Ilpendam Monnickendam
 


NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP


 

  FOTOALBUM
Het fotoalbum is weer verrijkt met mooie foto's van de afgelopen vieringen, gemaakt door Selene Veerman en Jos de Lange. Klik in het menu op Fotoalbum en u vindt hier heel veel foto's van onze parochie.

  


TOT ZIENS OP DE WATERDAG!
Op zaterdag 25 augustus wordt in Edam weer de traditionele Waterdag gehouden. Ook onze kerk is op die dag geopend en de leden van het zangkoor Sint Caecilia spannen zich in om u welkom te heten en het u en iedereen naar de zin te maken met koffie en cake etc. Dat uiteraard tegen betaling, ter ondersteuning van de verenigingskas.
Zij hopen u op de 25e te mogen begroeten.
SENIORENUITJE PCI MARKEN
Op vrijdag 13 juli hadden onze senioren een uitje naar Marken, aangeboden door de PCI. Bijzonder is dat dit uitje nog georganiseerd werd door Els Knook, die ons kortgeleden veel te vroeg is ontvallen. Zij had dit uitje helemaal top voorbereid, maar kon zelf helaas niet meer deelnemen.
Het was prachtig weer en Jos de Lange was er bij om hier weer een schitterende fotoreportage van te maken. Klik op de link UitjeMarken en het fotoalbum opent vanzelf.
Hier alvast een voorproefje.
Marken
MISDIENAARSUITJE

Zondag 8 juli vond het misdienaarsuitje plaats. Op deze stralende dag bezochten onze jonge misdienaars een bezoek aan het Twiske waar onder andere ook werd gevaren.  Kapelaan Tesfay mocht ook meegenieten op deze dag. De onderstaande foto werd gemaakt door Margreta Snoek.
Misdienaarsuitje
VIERING HEILIG VORMSEL
Op 27 mei ontvingen Indy Collet, Lily Veerman, Gabriel Hannawi, Christian Khamis en Jasmijn de Jong het Heilig Vormsel. Ze werden op het Vormsel voorbereid door Carin van Leeuwen en Roos Meijers. Het was een mooie viering waarin Deken Ton Cassee en kapelaan Tesfay voorgingen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Nicolaaskoor, voorheen het Gelegenheidskoor.
Hier treft u alvast een aantal foto's aan. Voor alle foto's gaat u naar ons fotoalbum, dat u bereikt door op deze link te klikken: FOTOALBUM
vormelingen

vormelingenmeisjes

jongens
PINKSTERVUURVIERING 19 MEI

Op zaterdag 19 mei vond de traditionele Pinkstervuurviering plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken Edam-Volendam. Voorgangers waren dominee Nico Schoevers (predikant Middenbeemster) en diaken Thom van der Woude.
De redelijk goed bezochte viering  kende dit jaar een primeur, namelijk het optreden van een Oecumenisch Gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok. Leden van de Kerkgemeente Edam-Volendam en parochianen van de Nicolaaskerk vormden samen een koor dat een viertal liederen ten gehore bracht, waaronder een prachtig Schots lied over de Geest van God.
Helaas liet het weer deze keer geen viering buiten toe en werd er uitgeweken naar de katholieke Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Dit weerhield de voorgangers er echter niet van een waar Pinkstervuur te ontsteken in de kerk. Het was een mooie viering waarin protestant en katholiek elkaar mochten ontmoeten, ook onder de koffie na de viering.
De foto's zijn gemaakt door Arie van Ginkel.
voorgangers

koor

pinkstervuur
HET NICOLAASKOOR (voorheen het Gelegenheidskoor)

De rooms-katholieke kerk is een nieuw koor rijker. Alhoewel dit eigenlijk niet helemaal waar is. Het reeds bestaande gelegenheidskoor is omgedoopt tot het Nicolaaskoor. Uiteraard niet te verwarren met de Nicolaas Cantorij van onze protestantse broeders en zusters.

Het gelegenheidskoor, en nu dus Nicolaaskoor, is een paar jaar terug ontstaan als alternatief voor het kinderkoor in de rooms-katholieke kerk. Ooit kende dit kinderkoor meer dan 20 leden, maar in de loop van de jaren is dit helaas opgehouden te bestaan.
Om de gezinsvieringen toch muzikaal te kunnen omlijsten is toen het gelegenheidskoor opgericht. Een soort pop-up of ad hoc koor met een wisselende samenstelling. Wie beschikbaar was en mee wilde zingen deed mee. Er werden eenvoudige liederen gezongen die een dag voor de viering werden geoefend en in de viering ten gehore werden gebracht onder leiding van Koos Klok die ook de begeleiding op gitaar verzorgde.

In de tussentijd is het gelegenheidskoor steeds meer gaan zingen en met name op de momenten dat er geen ander koor voorhanden was, maar er wel behoefte was aan muzikale ondersteuning. Om het koor wat steviger neer te zetten is kortgeleden besloten om de piano in te zetten voor de begeleiding en in de persoon van Lisette van Oosterom is een bekwame pianiste gevonden. Zij zal het koor voortaan gaan begeleiden terwijl het dirigentschap nog steeds door Koos Klok wordt ingevuld. Ook was het volgens meerdere parochianen nu tijd om de naam te wijzigen, vandaar Het Nicolaaskoor.

De uitgangspunten zijn echter ongewijzigd. Het koor houdt een bescheiden en dienende functie, en wil daarmee nadrukkelijk in dienst van de liturgie staan. Dat doen we met mooie en eenvoudige liederen, waarbij een uitstapje naar een tweestemmig lied tot de mogelijkheden behoort. De komende tijd zal het Nicolaaskoor iedere eerste zondag van de maand de muzikale omlijsting gaan verzorgen.

Lidmaatschap is niet vereist, men kan per keer besluiten om mee te zingen. Iedereen die enigszins kan zingen is van harte welkom. Er wordt op de zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur geoefend in De Ontmoeting om dan de zondag daarop volgend het geoefende te laten klinken in de viering.
Voorafgaande aan de oefenmiddag ontvangt iedereen die meezingt een mp3-tje met de ingezongen liederen, zodat thuis al geoefend kan worden.

Doel is en blijft, het ondersteunen van de viering met eenvoudige en mooie liederen, want het gaat immers om de liturgie en mocht je je in dit uitgangspunt kunnen vinden en bovendien graag willen zingen, stuur dan even een mailtje naar Koos Klok (jwklok@ziggo.nl) . Hij houdt je dan op de hoogte van wanneer er gezongen gaat worden en je kunt dan zelf per keer bepalen of je meezingt. Kortom, wel de vreugde van het zingen, maar verder geen verplichtingen.
 KINDERWOORDDIENST
De werkgroep familievieringen zal voortaan op elke zondag tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur een kinder-woorddienst houden in de pastorie. Tijdens deze kinderdienst wordt de lezing van die zondag in, voor kinderen begrijpelijke taal, uitgelegd en toegelicht.
De werkgroep nodigt alle kinderen met hun ouders uit om op zondag naar de kerk te komen om hierbij aanwezig te zijn.
De uitnodiging geldt natuurlijk ook voor opa’s en oma’s die hun kleinkinderen willen
meenemen.
  
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.