NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

 

 

 

 •  

 •  

 • NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM

 • HIer vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus.
 • Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
 •  

 •  

 •  

 •  

 • NIEUW WEBADRES

 • Vanaf heden vindt u op dit webadres www. rknicolaaskerkedam.nl alle nieuws betreffende onze geloofsgemeenschap. Het oude webadres www.parochieedam.nl is komen te vervallen.

 

 

KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN

Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.

 

 

 

BERICHTJE

Wilt u met betrekking tot onze website een reactie kwijt, bijvoorbeeld omdat u een rubriek mist, wilt u dan een berichtje sturen naar de webbeheerder, Koos Klok?

U kunt daarvoor het volgende mailadres gebruiken: webmaster@rknicolaaskerkedam.nl

Uw reacties worden van harte verwelkomd.

 

 

 

MEDEDELINGEN WEEKEND 27 & 28 MEI

Dinsdag 30 mei komt om 15.00 uur de Nicolaas-gebedsgroep weer bij elkaar in de pastorie.

Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

Zaterdag 3 juni is om 19.00 uur weer de traditionele Pinkstervuurviering. Deze viering wordt gehouden  op het grasveld bij de Grote Kerk. Bij minder goed weer wordt de viering in het koor van de kerk gehouden. Voorgangers zijn Diaken Tom van der Woude en dominee Truus de Boer. Het kerkkoor Cantate Domino zingt tijdens deze viering en Jan van Ginkel begeleidt de samenzang.

Jong en oud worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

Zondag 4 juni, 1e Pinksterdag, is kapelaan Tesfay de celebrant tijdens de Hoogmis van 10.00 uur. Het kerkkoor Sint Caecilia zingt tijdens deze viering.

Er is op die dag een extra collecte, ten bate van onze Nederlandse missionarissen, die in missiegebieden het woord van God verkondigen en het in de praktijk brengen.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Maandag 5 juni, 2e Pinksterdag, is er een viering met samenzang, gecelebreerd door kapelaan Tesfay.

 

 

 

 

FOTO'S VRIJWILLIGERSAVOND

Op 29 april werd aan de vrijwilliigers van on ze kerk wederom een feestavond aangeboden door de PCI. Het was een gezellige avond met een bijzondere quiz. De gezichten van meerdere vrijwilligersavond waren bijna onherkenbaar veranderd in de computer en het was aan de bezoekers om te ontdekken wie er achter de vervormde foto schuil ging. Voor de foto's van deze avond, klikt u op de volgende link: Vrijwilliigersavond 2017.

 

 

 

 

KERKOPENSTELLING

Op alle zondagen vanaf  2 juli tot en met 27 augustus en op de tussenliggende woensdagen tijdens de Kaasmarkten is onze kerk weer geopend en voor belangstellenden toegan­kelijk. Op zondag van 11.30 uur tot 15.30 uur en op woens­dag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Ook op 28 mei, de dag van de Pianowandeling en op 10 september, de Open Monu­mentendag kan onze kerk worden bezocht. In die periode is er ook een tentoonstelling van zeer oude kerkelijke gewaden.  Wilt u ook een dagje kerkwacht zijn, laat het ons weten via het secretariaat.

 

 

 

 

KERK IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

Op 10 mei komen de Locatieraad en de Locatie-adviesraad bijeen om te praten over de Bisschoppelijke notitie ‘Kerk in een veranderende samenleving’. In deze notitie worden ontwikkelingen in de RK Kerk aan de orde gesteld en daarbij passende antwoorden voorgesteld.  Doel van deze bespreking is om te beoordelen wat wij met deze notitie in onze geloofsgemeenschap kunnen, willen en moeten. Wit u mee­praten? Dat kan en u bent van harte welkom. De aanvang is 20.00 uur in de Ontmoeting.

 

 

 

 

ROZENKRANSGEBED MEI & OKTOBER

De vaste deelnemers aan het Rozenkransgebed weten natuurlijk dat dit verplaatst is van de vrijdagavond naar de zaterdagavond. Waar het Rozenkransgebed vorig jaar om 19.15 uur begon, heeft de Locatieraad besloten om voortaan om 18.30 uur te beginnen. Dit opdat de rust tijdens het gebed niet wordt verstoord door gelovigen die om 19.00 uur arriveren  voor de eucharistieviering.

Simon Ruitenberg

 

 

 

MOV - VASTENACTIE GROOT SUCCES!

De MOV-groep is erg blij dat de Vastenactie ongehoord goed heeft gelopen. We kunnen ruim € 10.000,- bijdragen, waarmee het streefbedrag voor Edam van € 8.000,- ruimschoots gehaald is. En dan is nog niet eens een bedrag van €867,24 meegerekend dat de kinderen van de Trimaran bijeen hebben gebracht. Alle gulle gevers, kinderen, zangers, dinergasten en bingofanaten, van harte bedankt! Hieronder volgt een specificatie van het totale bedrag. Ook Volendam en Ilpendam zitten boven de begroting; van de andere parochies weten we het nog niet.

 

Adventsactie (incl. Kerstmarkt)

€       4.918,40

Collectes bij de Paasdagen

€          683.30

MOV-bus

€          318,70

Actie Eva en Maria

€            68,95

Ethiopisch diner

€       2.385,70

Benefietconcert

€       1.084,10

Bingo

€       1.035,00

Donaties via de bank

€          210,00

Totaal

€     10.704,15

 

 

 

 

CREATIEVE MIDDDAGEN MOV

Dinsdag 9 mei gaan we weer creatief aan het werk voor de MOV. Na alle Vastenactie-drukte gaan we vol nieuwe energie aan de gang voor een goed gevulde kraam bij de ideële kerstmarkt. Vind je het leuk om mee te doen? Bruis je over van de creatieve ideeën? Kom dan eens vrijblijvend een keertje langs. We zijn elke tweede dinsdag in de Ontmoeting van 14 tot 16.30 uur! Koffie en thee staan klaar.

Helma, Carin, Christine en Hilly

 

 

 

GEZELLIGE MIDDAG BURGHWALL

Ook in mei wordt er weer een gezellige middag in de Burghwall georganiseerd door de PCI, in samenwerking met de bezoekersgroep. Op woensdag 10 mei gaan de deuren van de Burghwall weer om 14.00 uur voor u open, de middag duurt tot 16.30 uur.

We hopen op veel mensen. Iedereen is van harte welkom!

Wilt u gebruik maken van de taxidienst, kunt u contact opnemen  met Els Knook  (e.knook@pci-koningshoeve.nl of 0299 371527).

PCI/Bezoekersgroep

 

 

 

HEILIG VORMSEL

Zondag 23 april hebben de vormelingen: Ruben en Lukas van der Made, zich gepresenteerd aan onze geloofsgemeenschap. Ruben en Lukas ontpopten zich als ware lectoren, zij lazen beide prachtig luid en duidelijk een lezing voor. Ook bij de voorbede lieten zij zich horen, samen met broertje Nathan en moeder Judith. Neef Aron speelde tijdens de collecte een prachtig stuk op de piano. Al met al een prachtige viering. Op 11 juni ontvangen zij, samen met Corinda,

Mika, Kai en Aike van der Lei en Mathijs Orfino uit Monnickendam en Rens Lubrecht, Thaam Roeleveld, Dean Bakker, Jesper Gollan en

Emma Olsthorn uit Ilpendam, het heilig Vormsel uit handen van deken Cassee in de HH Nicolaas en Antoniuskerk te Monnickendam. We wensen Lukas en Ruben nog een mooie tijd van voorbereiding toe.

 

Wo

10-5

15.30 uur

Les 5 (door werkgroep Edam/Ilpendam)

Wo

17-5

15.30 uur

Les 6 (door deken Cassee)

Wo

7-6

15.30 uur

High Tea voor vormelingen en leiding

Vrij

9-6

16.00 uur

Oefenen voor de Vormselviering

Zo

11-6

10.00 uur

VIERING H. VORMSEL – Monnickendam

 

 

 


NIEUWS VAN DE FAMILIE BURGHOUTS

Mevrouw Doortje Mommersteeg-Burghouts, voor velen nog een bekende naam, al woonde ze al jaren in Zandvoort, is op 26 april op 91e jarige leeftijd overleden. Op 1 mei is de crematieplechtigheid in Crematorium Westerveld te Driehuis.

Leuker nieuws in de familie Burghouts is het feit dat op 2 mei Cato Burghouts of Zr. Gonzelina (lid van de congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid) de respectabele leeftijd van 100 jaar heeft bereikt. Zij viert dat met familie en medebewoonsters in het zorgcentrum Huize Bosbeek te Heemstede. Ter ere van haar 100e verjaardag wordt een boom geplant in de tuin van het zorgcentrum.

Voor wie het leuk vindt een kaartje te sturen, haar adres is Zr. Gonzelina Burghouts, Zorgcentrum Bosbeek, De Laurier, app. 45, Glipperdreef 209 2104WG Heemstede.

Dineke en Christine

 

 

 

KORENFESTIVAL EDAM20 MEI 2017

Op zaterdag 20 mei wordt voor de 3de keer het Korenfestival georganiseerd in de St. Nicolaaskerk aan de Voorhaven.

Het festival begint om 10.30 uur en gaat door tot 18.00 uur. 20 Koren hebben zich ingeschreven, uit de gemeente, de regio maar ook uit onder andere Driebergen, Heiloo, Utrecht. Er valt te genieten van een gevarieerd scala aan koren  zoals vocale Kwartetten, Popkoren, Black Gospelkoor, Vrouwenkoren, Operette Vereniging, Kerkkoor en vele andere koren of zanggroepen.   De koren zijn ingedeeld in 3 blokken van ieder 2 uur. Alle koren zingen 20 minuten, in ieder blok 6 of 7 koren. Tussen de blokken een pauze van 45 minuten.

Voor de prijs hoef je het niet te laten, de toegang kost € 2,-- dan kan je de hele dag genieten van alle optredens.

Ook aan de inwendige mens is gedacht, voor een kopje koffie of thee, een glaasje fris of wat sterkers, kunt u terecht in de tuin van de pastorie, waar de catering is. Hier kunt u ook een broodje kopen.                                                                                                                                                               

Bij de koffie/thee hoort een koekje/plakje cake. Om dit te kunnen doen is er veel cake nodig. Hierbij een oproep voor degenen die ons willen helpen met het bakken. Er gaat tenslotte niets boven eigen gebakken cake (gekocht mag natuurlijk ook).  Als u besluit te gaan bakken, wilt u dan opgeven op hoeveel cakes we kunnen rekenen aan: Nicoline Greuter, mailadres: nicoline.greuter@hotmail.com.

Wij wensen u een mooie, muzikale dag toe.

 

De organisatie

 

 

 

PAROCHIEREIS POLEN

Maandag 15 mei is het eindelijk zo ver, dan staat de bus van Maaskant Reizen ’s morgens om kwart voor acht op het busstation van Edam klaar om de 35 deelnemers aan de parochiereis voor negen dagen naar en door Polen te vervoeren. We hopen met elkaar en onder Gods zegen een prachtige reis te hebben, veel mooie hoogtepunten van Polen te zien; dat we veel saamhorige gezelligheid en een luisterend oor en aandacht voor elkaar zullen hebben en dat we met ons allen op dinsdagavond, 23 mei – na een afscheidsdiner in de Amvo – ’s avonds weer heelhuids op het busstation in Edam worden afgezet. We zouden het erg leuk vinden als we maandagochtend door u worden uitgezwaaid. De bus vertrekt acht uur.

 

                                                                                                                                      Hartelijke groet,

de werkgroep Parochiereizen

 

 

 

 

KOREN ZINGEN VOOR ETHIOPIE

In onze kerk vond zondag 26 maart het benefietconcert plaats ten bate van Ethiopië. Vijf koren uit de regio, afkomstig uit de samenwerkende parochies voor de Vastenactie, deden er aan mee. Door middel van entreegeld en de verkoop van koffie en cake werd geld ingezameld voor het opknappen van een schoolgebouw in het noorden van Ethiopië. De middag was georganiseerd door het koor Cantate Domino, één van de twee ‘huiskoren’ van onze kerk.

St. Caecilia uit Monnickendam, onder leiding van Gerarda Bloem met orgelbegeleiding van Frank Keijzer zong vijf stukken, onder andere een prachtig harmonisch Sancta Maria van J. Schweitzer. Het Sebastianuskoor uit Ilpendam, onder leiding van Paul Tijink, die er ook piano bij speelde, zong zes stukken. Het lied “Unto Thee o Lord” (psalm 25) van F.E. Aulbach, met een stukje solo van Tiny Groot viel op door de loepzuivere zang. Wat meer populair werd het repertoire bij Het Nieuwe Koor uit Volendam onder leiding van Juliette Besijn met Tom Plat op gitaar en Danny Molenaar op piano. Een van de liederen was “Whenever God shines his light on me”, geschreven door Van Morrison, waarmee Van the Man in 1989 getuigde van zijn Christelijk geloof.

St. Caecilia uit Edam zong onder leiding van dirigent Joep van der Oord en met pianobegeleiding van Mayumi Eguro drie keer een Ave Verum, een van Dalitz, een van Elgar en een van Mozart, alle drie verschillend maar alle drie even mooi. Tenslotte zong het koor Cantate Domino uit Edam onder leiding van Agnes Kauffman met pianobegeleiding door Ringo Maurer, vier indrukwekkende stukken uit haar repertoire, zoals het gedragen Laudate Dominum, met als soliste Madicken de Vries.

      

De kooroptredens werden afgewisseld door een hoorntrio uit Purmerend, bestaande uit Nancy Koot, Dicke Verrijk en Martijn Smulders die een aantal korte stukken speelden zoals Schuberts Der Lindenbaum en de eerste Slavische dans van Dvorak.

De klanken op de F-hoorns die mooi resoneerden in de kerk droegen bij aan de sfeervolle middag.

      

Tenslotte zong Cantate Domino, met als solist en gangmaker kapelaan Tesfay, het Ethiopische lied “Selam Wesenai” (vrede en alle goeds). Hierbij werden trommels gebruikt om het lied ritmisch te ondersteunen en dat werd versterkt door handgeklap.

      

Het is niet zeker of de koorzang tot in Ethiopië doorgedrongen is, maar als het hierboven gehoord is komt het zeker wel goed met de opbrengst van deze middag die zowel regionale verbroedering als solidariteit met Ethiopië uitstraalde.

      

Voor degenen die de smaak te pakken hebben: sopraan Madicken de Vries zal op zaterdagavond 17 juni een soloconcert geven in de kerk van Middelie (aanvang 19:30 uur, entree € 9,-, inclusief een consumptie). Madicken zal in dit concert begeleid worden door de Canadese pianiste Deborah Pardy, die in het verleden ook met het Volendams Vocaal Ensemble speelde.

Nico van Straalen

 

 

 

We willen alle mensen die ons hebben geholpen bij het benefietconcert van harte bedanken. Mede dank zij jullie hebben we er zo’n prachtige middag van kunnen maken. Een prachtige middag met een geweldig resultaat, want de middag heeft – behalve veel mooie muziek – maar liefst € 1084 opgebracht!

Cantate Domino

 

 

 

 

 

1e H. COMMUNIE

Zondag 26 maart 10 u was de EHC-viering in de H. Nicolaaskerk in Edam. Tien communicanten mochten voor de eerste keer het Lichaam van Christus ontvangen in de Heilige Hostie. Hun namen: Lars Blok, Madelief d'Arcy, Gabriella Farkas, Gabriel Hannawi, Jack Hannawi, Yannick de Jong, Marijn Kras, Louise Laan, Isabelle Mooyer, Julian Werner. Celebrant was kapelaan Tesfay. De Eucharistieviering werd ondersteund door koor St. Caecilia. Lectrice was Anja Beersma. De Kerk was mooi versierd door familie Wieferink en Piet Everaars. Vooraf aan de viering mochten de kinderen ieder een witte roos naar het Mariabeeld brengen, waar een Wees Gegroet werd gebeden. Het Heilig Evangelie was met rollenspel. John Buikman en Anouk Jonk begeleidden waar nodig. De lezingen werden gedaan door een ouder en een oma; twee voorbeden door twee ouders. De communicanten hadden een stralend gezicht en feestelijke kleding. De eerste Heilige Communie werd door hen ontvangen met hun ouders en broers/zussen erbij. Op het eind van de viering ontvingen de kinderen een EHC-certificaat van de Kerk en een paar cadeaus: een staand Kruisje met Corpus, een rozenkransboekje ('Kinderen van God bidden met Maria") en een kinderbijbel van Kerk in Nood. Wij hopen de kinderen met hun familie nog vaak in de Kerk te zien!

Alle foto's vindt u door hier te klikken.

Greetje Snoek

 

 

 

 

DE GEBEDSGROEP

Wat is eigenlijk de gebedsgroep? Wat doen ze daar?

Zitten ze daar echt een uur te bidden? Nou, dat is voor mij te hoog gegrepen. Dit horen we wel in de parochie. In werkelijkheid ligt het wel anders.

De groep verdiept zich in een bepaald bijbel gedeelte, dit onder leiding van de kapelaan, die uitleg geeft en ruimte biedt voor discussie. Rondom dit bijbel gedeelte zijn er enkele liederen en gebeden die afgestemd zijn op het thema van die middag.

De groep is wisselend van samenstelling. Je bent er geen lid van, maar als je wilt kom je er een of meerdere keren bij.

Wij zijn blij met deze kans om ons geloof te verdiepen.

Kom ook eens en ervaar zo’n mooie middag zelf.

De eerstvolgende is op dinsdag 4 april.

 

Hilly en Paula

 

 

 

 

 

EXCURSIE VORMELINGEN ONSE LIEVE HEER OP SOLDER

Op 18 maart gingen de vormelingen op excursie naar Onze Lieve Heer op Solder. De groep werd onder andere begeleid door Kapelaan Tesfay en Diaken Henk Bak.

 

 

 

 

BENEFIETDINER ETHIOPIE

Op 5 maart jl. werd er een benefietdiner gehouden ten behoeve de door onze gemeenschap geadopteerde school in Ethiopie. Door op deze link te klikken, kunt u de foto's die tijdens het diner zijn gemaakt bekijken.

De dames die 93 gasten voorzagen van een heerlijke Ethiopische maaltijd.

 

 

 

 


 

 •  

WEBSITE PCI

Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .

 

   

Kerkdeur