Heilige Franciscus > Edam Ilpendam Monnickendam
 

NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

 

 
  
NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM
HIer vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus. Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.
 CANTATE DOMINO
Beste parochianen, lieve medegelovigen,
Als bestuur van Cantate Domino hebben wij een verdrietige mededeling voor u. De locatieraad heeft ons laten weten dat velen van u niet tevreden zijn over de prestaties van ons koor. Wij hebben ons best gedaan om tot elkaar te komen, maar dat is niet gelukt. Dat heeft ertoe geleid dat we besloten hebben als koor niet meer in vieringen van deze geloofsgemeenschap op te treden. Wij betreuren dit zeer. Wij komen in de toekomst graag nog eens terug op uw uitnodiging, maar wachten zo’n welkom rustig af. We bedanken de mensen die ons altijd hebben gesteund.
PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN
Op zondag 18 februari jl. mochten Ilva Burghouts, Linde van Velden, Nathan van der Made en Luuk van Rijn, als aankomende communicanten zich presenteren aan de geloofsgemeenschap. Het was een mooie viering waarin Kapelaan Tesfay voorging en de muziek werd verzorgd door het Gelegenheidskoor o.l.v. Koos Klok.
De communicantjes waren geholpen bij de voorbereiding door Greetje Snoek en Afke van Straalen. Hier een aantal foto's.
P1

P2

P3

P4

P5

NIEUWE FOTO'S KERSTDINER SENIOREN

Op 20 december vond het Kerstdiner voor senioren plaats in Hotel Katwoude. Verderop vindt u een verslag van Els Knook. Wilt u de foto's bekijken die Jos de Lange heeft gemaakt, klik dan hier op de link KERSTDINER SENIOREN .
MEDEDELINGEN WEEKEND 10 & 11 FEBRUARI
Woensdag 14 februari is om 10.30 uur de Aswoensdagviering voor onze senioren in de Meermin. U bent hierbij van harte welkom.
 
Woensdag 14 februari is ’s avonds om 19.30 uur in onze kerk de Aswoensdagviering. U wordt van harte uitgenodigd om deze viering, bij het begin van de Vastentijd, bij te wonen. Kapelaan Tesfay is de celebrant tijdens deze viering.
 
Zaterdag 17 februari is er om 19.00 uur in de Ontmoeting een eucharistieviering gecelebreerd door kapelaan Tesfay.
 
Zondag 18 februari tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur presenteren onze communicantjes, Ilva Burghouts, Linde van Velden, Luuk van Rijn en Nathan van der Made zich aan onze geloofsgemeenschap Een gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok verzorgt de muzikale omlijsting van deze viering. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als al onze trouwe kerkgangers hen door hun aanwezigheid van harte welkom heten.
 AKTIE KERKBALANS
Op zaterdag 20 januari aanstaande gaat de actie Kerkbalans weer van start. De oproep van uw RK Nicolaaskerk en de Locatieraad om ook in het komend jaar weer financieel bij te dragen aan het in stand houden van ons Kerkgebouw. U ontvangt in dat  weekend van ons weer een informatieve brief over de financiële gang van zaken in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat dit u voldoende  reden geeft om ons ook in het komend jaar weer financieel te steunen. Uw steun blijft zeer zeker nodig. Wij rekenen dus op u.
 STOELEN OF BANKEN
Regelmatig bereiken ons geluiden van mensen die vinden dat de kerkbanken in onze kerk niet het comfort bieden dat zij, gelet op hun leeftijd- en/of hun fysieke toestand, prettig vinden. Voor hen soms een reden om maar niet naar de kerk te komen. Dat is natuurlijk wat wij als Locatieraad beslist niet willen en daarom hebben we besloten een proef te houden met het plaatsen van comfortabele stoelen voor in de kerk. Wij doen dit voor een periode van drie maanden en hopen dan voldoende informatie te hebben om te beoordelen of deze stoelen blijvend geplaatst moeten worden. Wij nodigen u van harte uit om, voor zover u óók comfortabeler wil zitten, van dit riante alternatief gebruik te maken. Weliswaar zit u dan voor in de kerk maar daar is het beslist goed uit te houden.
 
Namens de Locatieraad,
Simon Ruitenberg - secretaris
 


 
KERSTDINER VOOR SENIOREN IN MOTEL VOLENDAM
Fam Laan

Vele senioren in Edam ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan het kerstdiner op woensdag 20 december jl. in Motel Volendam. Dit diner wordt georganiseerd vanuit het Ouderenfonds en fam. v.d.Valk sponsort het diner. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om aan te zitten aan het diner. Bij de ingang kreeg iedereen een “bubbeltje” aangeboden. De zaal was mooi versierd  en aan alle tafels was men gezellig met elkaar in gesprek. Kortom: de stemming zat er goed in.

Mevr. Els Knook heette iedereen van harte welkom. Naast de burgemeester, mevr. Lieke Sievers en kapelaan Tesfay, werden ook de dames van het Ouderfonds welkom geheten. Deze dames namen interviews af  bij de senioren en maakten foto’s om dit diner te promoten. Michel de Haan zorgde voor sfeervolle muziek op de achtergrond. Michel trad pro deo op en hiervoor hartelijk dank.
Bij een kerstdiner horen kerstliedjes, die volop werden meegezongen en het  kerstverhaal werd verteld.

De burgemeester maakte tussen de gerechten door van de gelegenheid gebruik om zich aan  alle  tafels voor te stellen en een praatje te maken met de senioren. Dit werd zeer gewaardeerd.
Fam Breed

Het diner bestond uit drie gangen en het was heerlijk, goed verzorgd en compleet. Dhr. Jos de Lange knipte vele foto’s, die in de diverse bladen gepubliceerd worden, zodat een ieder een indruk kan krijgen van dit geslaagde diner.
Vanaf deze plaats wensen we Mevr. Ton het allerbeste. Zij kwam na afloop ten val bij de draaideur en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Dit was een domper voor de organisatie, die alles in samenwerking met het personeel van Van der Valk tot in de puntjes had geregeld.
Rest ons om iedereen hartelijk te bedanken voor de komst en medewerking. Mevr. Ton wensen we heel veel beterschap.
 
Namens de organisatie, Els Knook
 GERRIT CONIJN 60 JAAR KOORLID
Gerrit

Gerrit
Tijdens de kerstborrel van St. Caecilia, donderdag 21 december, is Gerrit Conijn gehuldigd ter gelegenheid van zijn diamanten jubileum in aanwezigheid van zijn vrouw Lies, kinderen en kleinkinderen. Eerder al zou hij gehuldigd zijn tijdens de feestelijke viering op startzondag, 26 november. Helaas kon het toen niet doorgaan in verband met het overlijden van zijn zuster Hanny. Dit keer geen afstel van uitstel.

Aan koor- en familieleden was gevraagd niets aan Gerrit te laten merken over de op handen zijnde gebeurtenis, zodat het een verrassing voor hem zou zijn. Dat is gelukt. Niets vermoedend zat Gerrit te babbelen toen zijn gezinsleden binnen druppelden. Groot was zijn verbazing toen hij iedereen zag.

Gerrit Stef

Uit handen van voorzitter Stef Knook ontving Gerrit de eretekens, een gouden speld met inscriptie "60", oorkonde en kaars beschikbaar gesteld door de Gregorius Stichting. Bloemen waren er voor zijn vrouw. Stef sprak hem toe en memoreerde dat Gerrit nog steeds een actief lid is, waarvan 20 jaar als voorzitter, Gerrit een vaste waarde is waarop je kan bouwen, altijd aanwezig is, zowel tijdens de missen op de zondag wanneer Caecilia zingt als op de repetitieavonden. Na het officiële deel was er tijd voor de borrel, een hapje en een praatje. Gezellig.

60 Jaar, je kan er een boek overschrijven over alles wat er gebeurd is, teveel om hier even op te noemen. Gerrit is een wandelend archief met o.a. kennis van muziek voor de liturgie en kunstschatten van de RK Nicolaaskerk, waarover hij regelmatig schrijft in het Venster. 60 Jaar, een mensenleven. 1957 Het jaar waarin o.a. Gerrit 28 jaar wordt, Edam viert 600 jaar stadsrechten, waarin de eerste keer AOW wordt uitgekeerd en Johan Cruijff lid wordt van Ajax. Nog steeds geeft de liefde voor en plezier in het zingen genoeg energie om aan nieuwe projecten te beginnen, zoals het laatste project het instuderen van de Missa Festiva van John Leavitt. Meezingen tijdens het kerstconcert en de nachtmis was teveel gevraagd, maar 1 januari 2018 zal Gerrit er weer staan, beklimt hij de steile trap naar het koor en zingt hij met zijn sonore bas zijn partij. Gerrit namens ons allen van harte gefeliciteerd.
 
Nicoline Greuter
 


 
OECUMENISCHE VIERING - RECHT DOOR ZEE
Dit jaar komt het thema van de Week tot gebed voor eenheid van Christenen uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. In dit lied wordt verteld over hoe ontzagwekkend krachtig Gods hand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods hand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.
 
Het koloniale verleden met zijn onmenselijke uitbuiting heeft diepe sporen nagelaten in het huidige Caribisch gebied. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is daarmee zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring.
 
Ook in de huidige tijd en in onze maatschappij zijn er bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht. Geven wij Gods hand een kans ons recht door zee te leiden?
 
Zondag 21 januari om 10 uur is er in dit thema in onze kerk een oecumenische viering, georganiseerd door de Raad van Kerken Edam-Volendam. Voorgangers zijn dominee Mirjam Koole en kapelaan Tesfay. De Nicolaascantorij Edam zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met Jan van Ginkel op het orgel en Frans Koning op piano. Koos Klok zal met de kinderen een lied zingen.
U bent allen van harte welkom.  
PAROCHIEREIS 2018
De werkgroep parochiereizen van de H.Nicolaaskerk in Edam heeft ook dit jaar samen met Maaskant Reizen een prachtige 10-daagse reis samengesteld. Onze parochiereizen zijn elk jaar weer een belevenis waarin we samen vieren, veel mooie én gezellige momenten delen met elkaar. De luxe touringcar van Maaskant Reizen voert ons via een mooie route naar Wenen en Praag.
In beide steden zullen we een aantal dagen verblijven en de hoogtepunten daarvan, zoals paleis Schönbrunn (bekend van Sissi), de Abdij van Melk en de Praagse Burcht, onder leiding van een gids bezoeken. Op de terugweg brengen we een bezoek aan Dresden.
 
De reis is van 20 tot 29 juni 2018. De kosten zijn € 790 per persoon. Dit is inclusief overnachtingen, ontbijt en diner, koffie met vlaai op de heenreis, boottocht en entreegelden voor de in het programma opgenomen excursies. Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 185. Niet inbegrepen zijn de lunches en reis- en annuleringsverzekeringen.
 
Bent u geïnteresseerd? Of wilt u deelnemen aan deze reis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Christine Vreeswijk (06 18167991 of christinevreeswijk@rknicolaaskerkedam.nl). Inschrijven kan tot 1 maart 2018.
De werkgroep Parochiereizen Edam
 


 
GROET VAN KAPELAAN PETER PIETS
Hallo lieve mensen,

Nog hartelijk dank voor alle gebed, kaarten en andere blijken waardoor u liet zien hoe we op elkaar betrokken waren en zijn. Ik geef onmiddellijk toe dat mijn afscheid verre van een schoonheidsprijs verdiende. Daar komt bij dat ik dacht vrij makkelijk en vlot ingewerkt te zijn in mijn nieuwe werkgebied in West-Friesland. Qua mentaliteit, werkijver en zelfs dialect stemmen beide regio’s sterk overeen. Toch viel het zwaar om het hele takenpakket over te nemen van een pastoor die er al bijna veertig jaar vertoefde tot ieders tevredenheid.

En dan stap je ineens over van een “dammengebied” naar een “dijkengebied!” Ineens geen sint Sebastianus meer als heilige in je Eucharistisch gebed, maar sint Werenfridus. Ik noem als voorbeeld maar twee heiligen, maar er zijn in beide regio’s natuurlijk diverse geweldige heiligen en mooie kerken te benoemen! Elke kerk gedragen op de schouders van de vele, vele honderden vrijwilligers. Zonder al die betrokken parochianen kun je ook als priester of diaken weinig uitrichten.

Na een reeds geplande reis door Bangladesh en Myanmar (alsof ik de route van de Paus aan het voorbereiden was), ben ik nu eindelijk een beetje aan het landen in mijn nieuwe werkgebied, met als woonplek Wervershoof (= hoeve van Werenfridus, een Ierse missionaris die in de 8e eeuw het Evangelie verkondigde o.a. in de streek die we nu kennen als West-Friesland).

In gebed blijven wij met elkaar verbonden en hopelijk zien en spreken wij elkaar nog eens! Mooie feestdagen gewenst.
 
Gods zegen voor u en uw dierbaren,
kapelaan Peter Piets
NIEUWE FOTO´S IN FOTOALBUM
Tijdens veel van de feestelijke vieringen rond Kerst zijn er natuurlijk weer de nodige foto´s gemaakt. Er zijn foto´s gemaakt van de Herdertjesmis en ook van het Kindje Wiegen. En in het fotoalbum vindt u ook foto´s gemaakt op de Sinterklaasmiddag in de Burghwall. Kortom met deze foto´s kunt u weer even opnieuw genieten van de vele feeestelijke activiteiten die in onze kerk hebben plaatsgevonden.

Kleinkind Ludo

Kinderen op altaar

Kindje Wiegen
Albums:

Sinterklaasmiddag Burghwall

Herdertjesviering

Kindje Wiegen

JAN SLAGER BIJ PETROS BERGALEZING: “2 Miljard extra voor verpleeghuiszorg is een sigaar uit eigen doos”
Jan Slagter

Op vrijdag 24 november hield Jan Slagter de Petros Bergalezing, een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt door een werkgroep van de Nicolaaskerk in Edam. Jan Slagter is bekend als directeur van omroep MAX maar ook vanwege zijn actieve opstelling ten aanzien van de verpleeghuiszorg in Nederland.
 
Slagter zei het klip en klaar: “Zorg kost geld. Waarom zeurt iedereen zo over de vergrijzing en de stijgende kosten van de ouderenzorg? Ik kan het niet helpen dat er steeds meer ouderen komen. Zorg kost geld. En als het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen moeten ze ook voldoende middelen voor de thuiszorg vrij maken.”
 
Slagter had scherpe kritiek op de kabinetsplannen. Vorige maand bleek dat het kabinet in totaal 2 miljard euro extra gaat uitgeven aan verpleeghuiszorg. Dat is een gevolg van nieuwe kwaliteitsrichtlijnen waar de Tweede Kamer zonder de consequenties te beseffen mee akkoord is gegaan. Het lijkt mooi dat er meer geld naar de verpleeghuiszorg gaat, maar Jan Slagter was kritisch: “Als we nu kijken naar hoe we er voorstaan met het Kabinet Rutte III gaat er wel zo’n 2  miljard extra naar de verpleeghuiszorg, maar de ziekenhuizen,  de GGZ, de huisartsen, en de wijkverpleging moeten 1,9 miljard besparen. Het is een sigaar uit eigen doos!”
 
Jan Slagter stelde zich achter het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers, die pleiten voor een radicale omzwaai in de verpleeghuizen: pas het budget aan wat nodig is voor een goede zorg, stop de overdaad aan administratie en verminder de overhead. Slagter paste dat zelf toe bij het door hem gestichte Ben Oude NijHuis, een kleinschalige woonvorm voor demente bejaarden die op 1 oktober de deuren opende.
 
Slagter kreeg na afloop van zijn lezing veel bijval vanwege zijn betrokkenheid en sterke argumentatie. “Hoe staat hij ten opzichte van de politieke partijen?” werd gevraagd in de discussie. “Ze mogen allemaal langskomen”, zei Jan.
 
De lezing werd afgewisseld met twee keer een optreden van het zangkwartet I Voci. Ze hadden voor de avond een speciaal programma samengesteld, met stukken van zestiende eeuwse componisten, maar ook modern werk, onder andere een prachtige uitvoering van “Da Rosa Rosiña” van Julio Dominguez, “Can’t buy me love” van de Beatles, en “Blackbird”, waarbij sopraan Juliette Besijn liet zien dat ze niet alleen kon zingen maar ook fluiten. Als een merel! Het optreden leidde tot een daverend applaus in de Nicolaaskerk.
I Voci
 
Bij de foto’s
 
Jan Slagter in de Nicolaaskerk, 24 november
 
Zangkwartet I Voci, v.l.n.r. Juliette Besijn, Dominique van Rossum, Kees Schilder en Joost Zaunbrecher.

 MOV – ADVENTSACTIE VOOR BURKINO FASO
Bij de Adventsactie van het afgelopen jaar is een totaalbedrag opgehaald van € 2.610,35, als volgt opgebouwd:
 
Collectes bij de Kerstdagen  € 1.244,75 , Kerstmarkt MOV € 310,00 , Donaties in MOV-bus  € 217,45 , Donaties via de bank €  838,15, in totaal  € 2.610,35.
 
Wat een bedrag! Het zal zoals bekend besteed worden aan een trainingsproject voor vrouwen dat door de Zusters van de Goede Herder opgezet is in Burkina-Faso; het doel is de vrouwen daardoor beter in staat te stellen om een baan te vinden. Hartelijk dan aan alle goede gevers namens de Zusters en de vrouwen van Burkina Faso.
MOV-groep
EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Deze maand gaat de catechese voor de communicanten weer van start. Hieronder ziet u de diverse activiteiten en lessen die de kinderen gaan volgen.
Aanmelden kan bij margretasnoek@hetnet.nl.
We wensen de kinderen een mooie tijd van voorbereiding toe.

Informatieavond ouders di 14 nov 20 u Ontmoeting
Les 1 wo 22 nov 13.30 u  tot 15 u Ontmoeting
Les 2    wo 29 nov 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Kapelmiddag Heiloo za 9 dec 14 - 17 u vertrek 13 u
Egmond kerststallententoonstelling do 28 december 10 u  
Les 3 wo 17 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 4 wo 24 jan 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 5   wo 7 feb 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 6   wo 14 feb collage maken Ontmoeting
Oefenen presentatieviering vrij 16 feb pastorie/kerk
Presentatieviering zo 18 feb Kerk
2e ouderavond di 20 feb 20 u Ontmoeting
Les 7    wo 7 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 8   wo 14 maart 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 9 wo 4 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Les 10 wo 11 april 13.30 u tot 15 u Ontmoeting
Oefenen EHC viering wo 18 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
Oefenen EHC viering wo 20 april 13.30 u tot 15 u sacristie, kerk
EHC viering  zondag 22 april Kerk
Evaluatie ouders di 1 mei 20 u Ontmoeting
Evaluatie kinderen wo 2 mei 13.30 tot 15 u Ontmoeting                                           
VRIJDAG- EN ZATERDAGVIERINGEN
Vanaf 1 oktober worden de zaterdagavond-vieringen weer in de Ontmoeting gehouden. Het rozenkransgebed is in de maand oktober voorafgaand aan de eucharistievieringen op de zaterdagavond om 18.30 uur.
 


KINDEREN HELPEN MET (OUDE) CADEAUBONNEN
Heeft u misschien nog (oude) cadeaubonnen en/of giftcards liggen waar u niks mee doet? Met uw bonnen helpt u direct kinderen die nu geen familie meer hebben aan een veilig en liefdevol thuis. Zelfs met verlopen cadeaubonnen kunt u kinderen helpen!
Met de waarde van de bonnen helpt u kinderen die geen veilig thuis hebben.
 
Het enige wat u hoeft te doen is de bonnen en een briefje met uw naam en adres in een envelop opsturen naar: 
SOS Kinderdorpen
t.a.v. Doneer cadeaubon
Antwoordnummer 46001
1060 VB  Amsterdam
 
SOS Kinderdorpen heeft afspraken met de uitgevers van de bon(nen) om de waarde te kunnen verzilveren. Na controle door de uitgever, wordt het bedrag naar ons overgemaakt en worden kinderen geholpen die geen familie meer hebben. 
 
Welke cadeaubonnen kan je doneren?
Zo goed als alle landelijk geaccepteerde cadeaubonnen (ook verlopen cadeaubonnen): VVV bonnen; bonnen van winkelketens zoals de Bijenkorf, HEMA, Etos etc.; bonnen van zelfstandige winkels; de Nationale Bioscoopbon, Diner- of Boekenbon.
Daarnaast zijn giftcards (met eventuele restbedragen) ook van harte welkom.  
 
U mag de bonnen ook in de brievenbus van de pastorie of in de bus voor misintenties in de kerk doen. Ik zal er voor zorgen dat de bonnen op de goede plaats terecht komen.
Christine/MOV-groep
 WEBSITE PCI
Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .