NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

 

 
 
 
NIEUWS GELOOFSGEMEENSCHAP RK NICOLAASKERK EDAM
HIer vindt u alle nieuws over onze geloofsgemeenschap Sint Nicolaas in Edam. Voordien heette onze gemeenschap Parochie Sint Nicolaas, maar met de fusie met Monnickendam en Ilpendam is de naam gewijzigd in RK Nicolaaskerk Edam. Samen met Monnickendam en Ilpendam vormen wij nu de Parochie Heilige Franciscus. Kijk gerust rond op onze site en vindt hier de laatste informatie.
NIEUW WEBADRES
Vanaf heden vindt u op dit webadres www. rknicolaaskerkedam.nl alle nieuws betreffende onze geloofsgemeenschap. Het oude webadres www.parochieedam.nl is komen te vervallen.   
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN
Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd. U kunt komende zaterdag 20 mei ook het Korenfestival in de kerk beluisteren via Kerkdienst Gemist.
 
 
 


MEDEDELINGEN WEEKEND 7 & 8 OKTOBER
Op maandag 9 oktober is om 11.00 uur de gezongen uitvaartmis van Aagje van Santen-Kunst. Na afloop wordt zij bijgezet op onze begraafplaats aan het Zeevangsdijkje.

Op woensdag 11 oktober is er ’s morgens om 10.30 uur in de Meermin een Eucharistieviering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Op zaterdag 14 oktober is er in om 18.30 uur rozenkransgebed, gevolgd door een Eucharistieviering. Kapelaan Goos is de celebrant tijdens deze viering.

Op zondag  15 oktober, de achtentwintigste zondag door het jaar, is er om 10.00 uur een Woord en Communieviering die wordt geleid door Diaken Thom van der Woude. Deze viering is vanwege verhindering van I Voci, met samenzang.

Zondagmiddag 15 oktober is in onze kerk het najaarsconcert van het Edams Mannenkoor Excelsior. Dit concert is in samenwerking met het Amsterdams Mandoline Orkest. De kerk is open vanaf 14.00 uur. Het concert begint om 14.30. uur.

AFWEZIGHEID KAPELAAN TESFAY
Kapelaan Tesfay is van 13 september tot en met 24 oktober op vakantie naar Ethiopië. Diaken Henk Bak zal hem – indien nodig – vervangen. Mocht u tijdens deze weken pastorale zorg nodig hebben, kunt u contact opnemen met diaken Henk.
Tel: 06 36429115 / Email: nicolaas.antonius@gmail.com
VIERING ALLERHEILIGEN
De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Deze werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen (1 november). De viering van Allerheiligen is in onze kerk op zondag 29 oktober om 10.00 uur.
 ALLERZIELENVIERING
Op zondag 5 november tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur zullen wij in onze kerk onze overledenen – en in het bijzonder die van het afgelopen jaar – herdenken. De nabestaanden van hen die in het voorbije jaar zijn overleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Na afloop van de viering is er een korte gedenkdienst op het kerkhof, waarbij de graven gezegend zullen worden door kapelaan Tesfay.
 
Dit jaar gedenken wij:
Grard Conijn, 91 jaar  27 oktober 2016
Cis Conijn-Günther, 88 jaar 7 november 2016
Ellie de Zwaan-Snoek, 69 jaar 26 december 2016
Leo Breed, 75 jaar  25 december 2016
Annie Visser-Günther, 80 jaar 31 december 2016
Rogier van Leeuwen, 34 jaar   8 januari 2017
Piet Taam, 79 jaar   19 januari 2017
Elisabeth Tuin-Jansen, 100 jaar 10 februari 2017   
Riek van Wees-van Wijnbergen, 80 jaar 17 maart 2017
Jaap Keijzer, 91 jaar  2 mei 2017 
Annamaria van Roijen-Andreazzoli, 84 jaar 7 mei 2017 
Peter de Swart, 76 jaar 13 mei 2017    
An Regter-Poppelaars, 90 jaar 5 juni 2017
Anita van Rooijen-Buhling, 61 jaar 1 juni 2017
Theo Molenaar, 54 jaar   8 augustus 2017  

                                                 
         
                                           
VRIJDAG- EN ZATERDAGVIERINGEN
Vanaf 1 oktober worden de zaterdagavond-vieringen weer in de Ontmoeting gehouden. Het rozenkransgebed is in de maand oktober voorafgaand aan de eucharistievieringen op de zaterdagavond om 18.30 uur.
 GEBEDSGROEP
Dinsdag 3 oktober is er weer gebedsgroep, om 15.00 uur in de pastorie. Voorganger is diaken Henk Bak.
Afsluiting met koffie/thee. U bent van harte welkom.
 GEZELLIGE MIDDAG BURGHWALL
Ook de komende maand wordt er weer een gezellige middag in de Burghwall georganiseerd door de PCI en de bezoekersgroep.
Op woensdag 18 oktober staan de deuren van de Burghwall weer van 14.00 tot 16.30 uur voor u open. Iedereen is van harte welkom! Voor gebruik van de taxidienst, kunt u contact opnemen  met Els Knook  (e.knook@pci-koningshoeve.nl of 0299 371527).
PCI/Bezoekersgroep
 CREATIEVE MIDDAGEN MOV
Dinsdag 10 oktober gaan we weer aan de slag met het maken van allerlei leuke kerstspulletjes die we tijdens de Advent achter in de kerk en op de ideële kerstmarkt gaan verkoop ten bate van het doel van de Adventsactie. Kom gerust een keer langs. Je bent van harte welkom, de koffie/thee staat klaar! We zijn elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur in de Ontmoeting.

Christine
KOFFIEDAMES GEVRAAGD
Ik zoek voor zondag 15 nog enkele dames die willen helpen bij het koffiezetten en schenken bij het concert van mannenkoor Excelsior en ook voor bij de concertmiddag van Cantate Domino op 29 oktober. Wie van de dames van de koffiegroep heeft tijd?
Graag aanmelden bij Christine (06 18167991)
DIERENDAGVIERING - 8 OKTOBER IN MONNICKENDAM
Beste kinderen, moeders en vaders, oma’s en opa’s, tantes en ooms, nichten en neven, op 8 oktober (en dus niet op 1 oktober zoals vorige maand stond aangekondigd) is er in Monnickendam een familieviering. We vieren dan het feest van St. Franciscus: Dierendag. Ook dit jaar zullen er op het kerkplein van de HH Nicolaas en Antoniuskerk in Monnickendam, zoals  we dat gewend zijn, weer allerlei dieren staan.
Alle kinderen uit de St. Franciscus parochie, dus ook uit Edam en Ilpendam, zijn van harte uitgenodigd om hun huisdier en of knuffeldier mee te nemen naar de viering.
De viering begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie voor de groters en een glaasje fris voor de kinderen.                              
 
Jeugdcomité Monnickendam
Gedichtje – Herfst
 
Het is herfst
en de wind
gaat tekeer.
Ik zie
door de bomen
het bos
ineens weer.
 
Rode blos op de wangen,
frisse wind, die je
naar de warmte thuis
doet verlangen,
handschoenen aan,
sjaal om je nek.
Herfst, zonder regen
ben je eigenlijk best wel
te gek!                                  

(naar Dicht erbij)
herfstboom
7/8 OKTOBER: EXTRA COLLECTE – SOS KINDERDORPEN
Door de voortdurende oorlog in Syrië hebben duizenden kinderen hun ouders verloren. Zij staan er helemaal alleen voor.
SOS Kinderdorpen is sinds 1980 actief en op dit moment de enige organisatie die kinderen structureel en voor de lange termijn opvangt in Syrië. In het SOS kinderdorp in Damascus en Aleppo zijn honderden kinderen opgegroeid en zijn vele kwetsbare families geholpen.

Het SOS Kinderdorp in Aleppo kwam in 2012 middenin de vuurlinie te liggen, waardoor alle SOS families geëvacueerd zijn naar het SOS kinderdorp in Damascus en werd het kinderdorp in Aleppo permanent onveilig verklaard en gesloten. In de omgeving van Aleppo zijn wel SOS kindvriendelijke centra en noodopvanglocaties waar getroffen kinderen en families worden opgevangen.
 
Door het aantal kinderen in nood en de beperkte capaciteit van het SOS kinderdorp Qodsaya in Damascus, is de noodzaak om uit te breiden zeer hoog. SOS Kinderdorpen heeft daarom alles in werking gezet om een tweede kinderdorp in de buurt van Damascus te openen.
 
Appartementen in een voormalig vakantiecomplex worden verbouwd en aangepast zodat ze geschikt zijn voor de SOS families. In ieder appartement gaat een moeder met 8-10 kinderen wonen. Muren worden doorgebroken, nieuwe kamers worden gecreëerd, elektra en sanitair wordt verplaatst. Op de 1e en 2e etage komen tien SOS familieappartementen. De ruimtes op de begane grond worden ingericht voor psychosociale activiteiten, voor voorlichting, onderwijs, administratie en beveiliging.
 
Het allerergste is moeten toekijken hoe je kinderen voor je ogen doodgaan van de honger. Terwijl je helemaal niets voor ze kunt doen.” (Syrische moeder in de stad Madaya)
 
Steun deze kinderen – Geef ze een toekomst met uw gift!
 
In het Venster van oktober kunt u meer over deze actie lezen.
KINDEREN HELPEN MET (OUDE) CADEAUBONNEN
Heeft u misschien nog (oude) cadeaubonnen en/of giftcards liggen waar u niks mee doet? Met uw bonnen helpt u direct kinderen die nu geen familie meer hebben aan een veilig en liefdevol thuis. Zelfs met verlopen cadeaubonnen kunt u kinderen helpen!
Met de waarde van de bonnen helpt u kinderen die geen veilig thuis hebben.
 
Het enige wat u hoeft te doen is de bonnen en een briefje met uw naam en adres in een envelop opsturen naar: 
SOS Kinderdorpen
t.a.v. Doneer cadeaubon
Antwoordnummer 46001
1060 VB  Amsterdam
 
SOS Kinderdorpen heeft afspraken met de uitgevers van de bon(nen) om de waarde te kunnen verzilveren. Na controle door de uitgever, wordt het bedrag naar ons overgemaakt en worden kinderen geholpen die geen familie meer hebben. 
 
Welke cadeaubonnen kan je doneren?
Zo goed als alle landelijk geaccepteerde cadeaubonnen (ook verlopen cadeaubonnen): VVV bonnen; bonnen van winkelketens zoals de Bijenkorf, HEMA, Etos etc.; bonnen van zelfstandige winkels; de Nationale Bioscoopbon, Diner- of Boekenbon.
Daarnaast zijn giftcards (met eventuele restbedragen) ook van harte welkom.  
 
U mag de bonnen ook in de brievenbus van de pastorie of in de bus voor misintenties in de kerk doen. Ik zal er voor zorgen dat de bonnen op de goede plaats terecht komen.
Christine/MOV-groep
 CONCERTMIDDAG – HERFSTKLEUREN  
Op 29 oktober organiseert Cantate Domino weer een prachtige concertmiddag in onze kerk. U kunt tijdens deze middag genieten van diverse optredens, zoals van de Hoornse Brassband, het Boboli Ensemble en de koren Voices Santé en Cantate Domino.
 
De Hoornse Brassband bestaat al heel wat jaren en staat tegenwoordig onder de bevlogen leiding van Gertjan Loot. Als ze brassband speelt spat het plezier en enthousiasme van hen af.  
 
Het Boboli Ensemble is al zo’n 10 jaar actief en bestaat uit vier professionele zangers, elk met een eigen solistische carrière, die prachtige klassieke liederen uit uiteenlopende stijlperiodes voor u ten gehore zullen brengen.
 
Dit pop-musicalkoor uit Edam telt zo'n 20 enthousiaste leden uit de regio en repeteert wekelijks in het Damhotel. Het koor staat onder enthousiaste leiding van Agnes Kauffman en wordt begeleid door pianist Mary Lisa Koer. Het koor zal deze middag een tweetal medleys uit bekende musicals voor u zingen.
 
En natuurlijk zal ook het organiserend koor, Cantate Domino, een aantal liederen gaan zingen. Ook dit koor staat onder leiding van Agnes Kauffman, de pianist van het koor is Ringo Maurer.
 
Als slotakkoord zingen de koren gezamenlijk, begeleid door de leden van de brassband, een tweetal liederen: Locus Iste (Anton Bruckner, 1824-1896) en Sosbach Fach (Welsh voor ‘Little Saucepan’ of ‘pannetje’ is een traditioneel volkslied uit Wales), een van de bekendste en meest gezongen liederen in het Welsh.
 
Zondag 29 oktober in de H. Nicolaaskerk
Aanvang 14.00 uur    Toegang € 8,-
In de pauze is er verkoop van koffie/thee met zelfgebakken cake.
Voor meer info en reserveren: agneskauffman@yahoo.co.uk of christine.vreeswijk@quicknet.nl
WATERDAG – WEDEROM EEN GROOT SUCCES
Waterdag was weer een supergezellige dag. Het weer was perfect, een stralend zonnetje, een wolk hier en daar zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een flink aantal enthousiaste leden van de koren St. Caecilia en Cantate Domino hebben zich ingezet door cake te bakken, te sponsoren of te helpen bij het koffie/thee zetten en schenken. We hebben een ontzettend leuke dag gehad en ontelbaar veel kopjes koffie, thee en plakjes cake verkocht.
 
De opbrengst – ruim 1000 euro – wordt verdeeld over de beide koren. Daarnaast is er met verkoop van cd’s en wat andere spulletjes nog € 256,20  voor Ethiopië verdiend. Een prachtig resultaat!
 
Alle vrijwilligers, sponsoren en verkopers, hartelijk dank voor jullie bijdrage! We rekenen volgend jaar weer op jullie!
Christine

waterdag
Voor meer foto's van de Waterdag, genomen door Jos de Lange, klikt u hier.
PAROCHIËLE ONDERSCHEIDING?
U staat er wellicht niet altijd bij stil, maar zonder de vele vrijwilligers van de Nicolaaskerk zou veel van wat zo gewoon lijkt  en bij onze kerk lijkt te horen, helemaal niet gebeuren.
Er wordt heel veel gedaan door lieve mensen die zich, soms in stilte en soms wat zichtbaarder, inzetten bij de vele werkzaamheden en taken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Materieel, maar zeker ook op liturgisch gebied. Wij willen jaarlijks één van die vrijwilligers in het zonnetje zetten door hem of haar de Parochiële Onderscheiding toe te kennen, als vrijwilliger van het jaar.
Maar natuurlijk willen we die toekenning niet op eigen houtje doen. Die eer gunnen we graag aan onze parochianen.
Daarom vragen wij u om mee te werken aan de voordracht van één van deze vrijwilligers. U kent vast wel iemand waarvan u vindt dat hij extra waardering verdient. U kunt de naam van uw kandidaat in een gesloten enveloppe afgeven bij de pastorie, onder vermelding POC. Tijdens de viering op Startzondag zult u dan ontdekken of uw voordracht is gehonoreerd. Wij hopen op uw medewerking.
 
De Locatieraad van de RK Nicolaaskerk

FAMILIEVIERINGEN
Op woensdag 19 juli was er een brainstormavond over de toekomst en invulling van de familievieringen. Dit naar aanleiding van een brief van Koos Klok waarin hij zijn zorgen over de vorm en inhoud van deze vieringen kenbaar maakte. We hebben met een afvaardiging van de werkgroep, de kapelaan en de locatieraad de punten besproken die Koos op papier gezet had.
Centraal stonden de vragen:
-          Waarom houden we familievieringen?
-          Wie willen we daarmee bereiken?
-          Hoe willen we dat vormgeven?’
We houden familievieringen voor de (jonge) gezinnen in onze parochie om op een voor de kinderen begrijpelijke manier ons katholieke geloof met elkaar te vieren. De kapelaan benadrukte dat het niet zozeer gaat om hordes mensen naar de kerk te krijgen maar dat het gaat om het uitdragen van het katholieke geloof.
 
Vraag 1 en 2 zijn hiermee in het kort beantwoord. Maar hoe geven we dat vorm? Moet het een officiële mis zijn? Mag het een kinderviering zijn? Hoe zit het met een woord en gebedsviering?
 
We hebben er met elkaar over gediscussieerd, er zijn vele ideeën en meningen. Samen met kapelaan Tesfay zijn we tot de slotsom gekomen dat wij voor  de familievieringen een eucharistieviering aanbieden waarin het evangelie en het eucharistisch gebed vaste waarden zijn, maar dat er volop ruimte mag zijn voor eigen inbreng in de vorm van gebedjes, gedichtjes, een PowerPoint presentatie (voor bijvoorbeeld de uitleg van het Evangelie) om een zo begrijpelijk mogelijk geheel te krijgen.

Een van de dingen die we samen hebben afgesproken is: Wanneer er een familieviering is, dan zingt het gelegenheidskoor onder leiding van Koos. Op deze manier is het duidelijk voor iedereen en kan het gelegenheidskoor ook wat aan repertoire-opbouw doen.

Voor de komende tijd staan er twee activiteiten op het programma.
Dat zijn de dierendagviering in Monnickendam en de familieviering op de 1e zondag van de Advent. De eerste zondag van de Advent zal nog gaan zoals op het rooster vermeld staat met medewerking van Cantate Domino. Vanaf de herdertjesviering zullen de familievieringen ingepast worden in het korenrooster en muzikaal begeleid worden door het gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok.
 
Koos zal vanaf nu meer betrokken zijn bij de samenstelling van de familievieringen, zodat de liedjes die gezongen worden bij de viering passen. Al met al was het een nuttige en verhelderende avond. Nu aan de slag!

Anneke Lansen
WEBSITE PCI
Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .
 

 

   

Kerkdeur