Nicolaaskoor

Het Nicolaaskoor is een open koor waar een ieder iedere parochiaan welkom is om mee te zingen. Met simpele, maar zo mooi mogelijk uitgevoerde liederen, hopen we een bijdrage aan de viering te leveren. Daarbij staat altijd het dienend karakter voorop, het gaat allereerst en bovenal om de viering zelf, het koor verzorgt slechts de omlijsting.

Het Nicolaaskoor kent een vast kern van zangers en zangeressen, maar staat als ad hoc koor open voor ieder lid van onze geloofsgemeenschap die wil en kan zingen. Mocht u na lezing denken, het lijkt me leuk om mee te zingen, dan bent u van harte welkom. Een mailtje om dat te laten weten, wordt op prijs gesteld.

In principe kent het Nicolaaskoor geen uitgebreide repetitiestructuur. Voorafgaand aan een viering oefent het koor altijd de zaterdag van tevoren van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Voorafgaande aan de viering wordt om 09.30 uur alles nog eens goed doorgezongen. Bij bijzondere vieringen zijn er extra repetities, maar dat wordt per keer vastgesteld.

Het koor staat onder leiding van Koos Klok en wordt op piano en orgel begeleid door Lisette van Oosterom.

Heeft u interesse en wilt u meedoen, laat het dan even weten aan Koos Klok, jwklok@ziggo.nl of op 06-34323534.